Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Hulewicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 19-05-1907
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Gwidon
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Profesor UJ Jan Hulewicz był rozpracowywany przez UB w Krakowie w ramach sprawy ewidencyjno obserwacyjnej, prowadzonej w okresie 1953-1956. W okresie II wojny światowej przebywał w Londynie, blisko współpracował z działaczami PSL, w tym z S. Mikołajczykiem. W rządzie londyńskim pełnił funkcję kierownika działu nauki i szkół wyższych w Ministerstwie Oświaty. Rozpracowywany przez UB przy pomocy agentury, obserwacji zewnętrznej, a także podsłuchów. Materiały zawierają opis aresztowania Jana Hulewicza z 02.10.1947 w sprawie dot. WiN. Osadzony w areszcie WUBP w Krakowie. Zwolniony 08.10.1947. Materiały rozpracowania z okresu 1947-1956 włączono do dokumentacji sprawy krypt. "Wenecja" 10446/II-gr. Akta o sygn. IPN Kr 010/10151 t. 2, 6 (10446/II-gr.).
Rozpracowywany od roku 1959 wraz z innymi osobami przez Wydział II Dep. III MSW jako osoba utrzymująca kontakty z działaczem emigracyjnym prof. Stanisławem Kotem. Bliższych danych brak. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały złożono 10.04.1964 w Archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 35211/II. Akta zniszczono w 1985 r. Akta o sygn. 35211/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa agenturalno-grupowa kryptonim "Wenecja" założona 10.12.1959 przez Wydział III KWMO w Krakowie nr rej. 42/A. Przekształcona 03.12.1960 w sprawę operacyjnego rozpracowania nr 2. W grudniu 1963 po włączeniu spraw krypt. : "Jezioro" i "Senat", przekształcono w sprawę grupowej operacyjnej obserwacji krypt. "Wenecja" nr rej. 852. W ramach sprawy "Wenecja" jednym z rozpracowywanych był prof. UJ Jan Hulewicz. Wydział III SB wykorzystywał do tego celu agenturę działającą na terenie UJ oraz technikę operacyjną: podsłuch telefoniczny (PT), podsłuch pokojowy (PP) i obserwację zewnętrzną prowadzoną przez Wydział "B" KWMO Kraków. SB była zainteresowana kontaktami prof. Hulewicza z działaczami PSL, politykami emigracyjnymi w Paryżu i Londynie ze szczególnym uwzględnieniem prof. Stanisława Kota, którego uczniem był prof. Hulewicz. Celem rozpracowania było skompromitowanie profesora i osłabienie jego pozycji na UJ jako "reakcyjnego" naukowca, utrzymującego kontakty z politykami emigracyjnymi. SB poprzez działania operacyjne wobec prof. Hulewicza zamierzała nakłonić prof. Kota do powrotu do PRL, co miało być uderzeniem w polityczne struktury na emigracji. W marcu 1960 na terenie Biblioteki Jagiellońskiej - miejscu pracy kilku profesorów, SB założyła podsłuchy, korzystając z pomocy dyrektora Biblioteki, traktowanego przez SB jako p.o. [pomoc obywatelska] ps. "J.B". Współpracujący z SB p.o. ps. "J.B." w okresie 1959-1964 udzielił licznych informacji m.in. na temat prof. Hulewicza. Sprawę krypt. "Wenecja" zakończono 29.09.1966, materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5970/R. W 1967 r. całość materiałów skomasowano pod sygn. 10446/II-gr. Akta o sygn. IPN Kr 010/10151, t. 1-7 (10446/II-gr.).
Materiały operacyjne MBP i Dep. III MSW w Warszawie ze spraw o krypt. "Lawiranci" i "Niebezpieczni", dotyczące rozpracowania prof. Stanisława Kota z okresu 1945-1974. SB w latach 50-tych i 60-tych zwerbowała do współpracy naukowców PAN i UW wyjeżdżających w celach naukowych do Francji oraz b. działaczy PSL. Podczas pobytu za granicą TW kontaktowali się z prof. Kotem, zyskując jego zaufanie w wyniku działań operacyjnych SB. W ten sposób uzyskiwano informacje odnośnie osób z Polski, utrzymujących kontakty z profesorem. Osoby te od 1959 roku zostały poddane intensywnemu rozpracowaniu przez Dep. III MSW. Jan Hulewicz, jako były uczeń prof. Kota i osoba utrzymująca z nim kontakty na płaszczyźnie prywatnej i naukowej, został objęty szczegółową inwigilacją, prowadzoną przez służbę bezpieczeństwa w okresie od 1959 do 1964. Akta o sygn. IPN BU 00231/247, t. 1-3 (1205/IV).
Akta administracyjne Dep. III MSW dotyczące wyższych uczelni w PRL z lat 1963-1968. Jan Hulewicz występuje w materiałach jako prof. UJ. Akta o sygn. IPN BU 0296/256 (KS/4/1368).
.