Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Fudalej
Miejsce urodzenia: Kowala
Data urodzenia: 09-02-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Fudalej został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Duet" numer KR 32178, prowadzonej przez Pion V DUSW SB w Nowej Hucie w okresie od 26.02.1986 do 14.04.1987. W ramach sprawy rozpracowywano osoby podejrzewane o kolportaż wydawnictw drugiego obiegu na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z podejrzanymi rozmów profilaktycznych. Materiały SOS krypt. "Duet" złożono 16.04.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16947/II-gr. Materiały o sygn. 16947/II-gr zniszczono w grudniu 1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.