Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Jerzy
Nazwisko: Ryś
Miejsce urodzenia: BYDGOSZCZ
Data urodzenia: 23-07-1945
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogdan Ryś był rozpracowywany przez Wydział III A KWMO w Kielcach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr KI 18335 jako organizator strajku solidarnościowego w Lokomotywowni PKP w Skarżysku-Kamiennej. Sprawę prowadzono w okresie od 27.08.1980 do 24.02.1981. Materiały SOS nr KI 18335 złożono 24.02.1981 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11505/II. Materiały SOS o sygn. 11505/II uległy zniszczeniu podczas pożaru. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zarejestrowany 21.04.1982 pod nr KI 21032 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Po zakończeniu internowania objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego, jako były członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i Terenowej Komisji Koordynacyjnej, przewodniczący Komisji Interwencyjnej i delegat do Komisji Krajowej. Sprawę w okresie od 21.04.1982 do 11.11.1983 prowadził Wydział V KWMO w Kielcach, a następnie RUSW w Skarżysku-Kamiennej. Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego nr KI 21032 złożono 11.11.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach i włączono do akt o sygn. 11505/II. Materiały o sygn. 11505/II uległy zniszczeniu podczas pożaru w roku 1988. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Bogdana Rysia, członka Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", oraz Komisji Krajowej NSZZ "S". Internowany 13.12.1981 decyzją nr 132/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydział Śledczy KWMO w Kielcach do akcji "Jodła" pod nr KI 20335. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony 25.03.1982 decyzją nr 193/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/260 (IV/2346/263), IPN Ki 028/261 (IV/2346/263) mikrofilm.
Akta internowanego Bogdana Rysia. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 132/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 25.03.1982 decyzją nr 193/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 45/393 (2/I/81).
Zarejestrowany 18.11.1983 pod nr KI 22841 przez RUSW w Skarżysku-Kamiennej do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Kurier" nr KI 21966. SOR krypt. "Kurier" prowadził w okresie od 15.03.1983 Wydział V KWMO w Kielcach, następnie RUSW w Skarżysku-Kamiennej. SOR krypt. "Kurier" 27.04.1987 przerejestrowano do nr KI 27705 jako SOR krypt. "Zecer". Bogdan Ryś był rozpracowywany w związku z kontynuowaniem działalności w nieformalnych strukturach NSZZ "S". Materiały dotyczące B. Rysia wyłączono ze sprawy krypt. "Zecer" 13.02.1989 i zarejestrowano pod nr KI 29275 prowadząc dalej rozpracowanie w ramach SOR krypt. "Wykonawcy". Materiały SOR krypt. "Zecer" zakończono 29.09.1989 i złożono 20.10.1989 pod sygn. 13286/II w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach. Akta zostały zniszczono 31.01.1990 w WUSW w Kielcach. Materiały o sygn. 13286/II zniszczono 31.01.1990 w WUSW w Kielcach. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Bogdan Ryś został zarejestrowany 13.02.1989 pod nr KI 29275 przez Wydział III WUSW w Kielcach do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Wykonawcy" nr KI 29265. SOR krypt. "Wykonawcy" prowadził w okresie od 09.02.1989 do 21.09.1989 Wydział III, a następnie Inspektorat 2 WUSW w Kielcach. W ramach tej sprawy rozpracowywano powstające jawne struktury NSZZ "Solidarność" na terenie woj. kieleckiego i jej czołowych działaczy. Prowadzenie SOR krypt. "Wykonawcy" według dziennika rejestracyjnego WUSW w Kielcach zakończono 21.09.1989. Materiały sprawy zniszczono 12.01.1990 w jednostce operacyjnej SB. Materiały SOR krypt. "Wykonawcy" zniszczono 12.01.1990 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Obiektowa krypt. "Klan" prowadzona przez KWMO w Gdańsku, dotyczy działalności NSZZ "Solidarność". Zawiera m.in. charakterystyki działaczy, meldunki operacyjne, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów. Bogdan Ryś wymieniony jest jako delegat na I Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność". IPN Gd 003/166 (185/IV).
Sprawa Obiektowa krypt. "Renesans" dotyczy rozpracowania NSZZ "Solidarność", struktury, członków związku działających po zdelegalizowaniu. Zawiera m.in. charakterystyki i wykazy działaczy, wykazy osób internowanych. Bogdan Ryś wymieniony jest jako delegat na I Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność", a następnie jako internowany działacz związku. IPN Gd 003/176 (200/IV).
.