Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Jeż
Miejsce urodzenia: Ciski
Data urodzenia: 28-11-1911
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wacław Jeż był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Oracz”, prowadzonego przez Referat ds. SB KPMO w Pułtusku od 16.01.1968 do 15.08.1972, zarejestrowanego 22.01.1968 w dzienniku rejestracyjnym KWMO w Warszawie pod nr. 3774. Objęty kontrolą operacyjną z powodu „wrogiego stosunku do obecnej rzeczywistości Polski Ludowej”, a szczególnie „przemian zachodzących na wsi” (miał własne gospodarstwo we wsi Mieszki-Leśniki). SB zarzucała mu, że „oczekuje zmiany ustroju w Polsce i rozprawiania się z członkami PZPR jako komunistami”, krytykuje politykę ZSRS i wypowiada się za zwrotem Polsce ziem wschodnich. Jego „negatywny stosunek do PRL” SB odnotowała już we wrześniu 1967. W prowadzeniu sprawy wykorzystywano agenturę. Inwigilację zakończono po stwierdzeniu, że po zmianie kierownictwa PZPR w 1970 jego nastawienie do partii i rządu polepszyło się i „nie wypowiada się negatywnie” i swoim zachowaniem „nie przysparza kłopotów”. We wniosku o zakończenie sprawy funkcjonariusz postulował, aby Wacława Jeża „okresowo kontrolować w ramach teczki zagadnieniowej”. Materiały złożone 19.09.1972 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 64802/II, przekazano 13.08.1976 do Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie pod sygn. 68/II. IPN BU 0904/44 (68/II), mikrofilm IPN BU 01309/44 (68/2).
.