Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 28-01-1924
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa 1234/49 wszczętego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu dnia 09.02.1949, dot. Kazimierza Rybickiego, zatrzymanego 27.12.1948 "za udzielenie pomocy członkom organizacji WiN". Dnia 17.2.1949 of. śledczy sporządził akt oskarżenia, w którym zarzucił ww., iż "w czasie od wiosny 1946 r. do sierpnia 1946 r. udzielał czynnej pomocy członkom nielegalnej org. WiN działającej na szkodę Państwa Polskiego (...), kontaktując ich w tym czasie ze sobą na terenie Świdnicy i w powiecie warszawskim oraz przekazując im wiadomości i polecenia organizacyjne". Nadto przekazał członkowi WiN pieniądze pochodzące z "zagranicznych ośrodków dyspozycyjnych" oraz nie powiadomił o przechowywaniu broni przez członka tejże organizacji. Sprawę zakończono przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Do akt dołączono materiały operacyjne Wydz. III WUBP we Wrocławiu o sygn. 71892/II i 72451/II z 1948 roku dot. Kazimierza Rybickiego. Z akt wynika, że Kazimierz Rybicki został zatrzymany 27.12.1948, a w dn. 29.12.1948 aresztowany w związku z prowadzonymi poszukiwaniami jego brata, członka WiN. IPN Wr 038/665 (2562/III).
Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko Kazimierzowi Rybickiemu. W dniu 25.02.1949 prokurator wojskowy umorzył śledztwo przeciwko ww. w zakresie niepoinformowania przez niego władz o posiadaniu broni przez jednego z członków WiN, a w dniu 28.02.1949 zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez of. śledczego WUBP we Wrocławiu, w zakresie pozostałych zarzutów i przekazał go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Dnia 29.07.1949 WSR umorzył postępowanie karne przeciwko Kazimierzowi Rybickiemu w związku z jego śmiercią w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu w dniu 02.05.1949. IPN Wr 21/3291 (Sr 243/45).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w 1978 i 1987 roku w Wydz. "C" KW MO/WUSW we Wrocławiu dot. "reakcyjnej, wywiadowczej organizacji pn. >Ośrodek Mobilizacyjny Wileńskiego Okręgu AK działającej w latach 1946/49 na terenie Polski, w tym woj. wrocławskiego". Kazimierz Rybicki występuje jako pomocnik organizacji. IPN Wr 049/147 (F-149).
.