Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Włodzimierz
Nazwisko: Niedopytalski
Miejsce urodzenia: Topola
Data urodzenia: 19-01-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Niedopytalski został zarejestrowany 08.11.1982 pod nr KI 21611 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego po wyjściu z internowania, jako były przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w WSS Oddział w Starachowicach, podejrzewany o kontynuowanie działalności związkowej. Sprawę prowadził w okresie od 10.11.1982 do 15.08.1985 Wydział V KWMO w Kielcach, a następnie RUSW w Starachowicach. Rozpracowanie zakończono i materiały KE złożono 10.12.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12716/II. Akta nie zachowały się, pozostał mikrofilm o sygn. 12716/II. IPN Ki 025/1235 (12716/II) mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Krzysztofa Niedopytalskiego, przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Kielcach Oddział w Starachowicach. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 87/82 KWMO w Kielcach jako podejrzany o kontynuowanie działalności związkowej i kolportaż podziemnych wydawnictw. Zarejestrowany 22.09.1982 przez Wydział Śledczy KWMO w Kielcach do akcji "Klon" pod nr KI 21528. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony 29.09.1982 decyzją nr 341/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/218 (IV/2346/221), IPN Ki 028/219 (IV/2346/221) mikrofilm.
Akta internowanego K. Niedopytalskiego. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 87/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony 28.09.1982 decyzją nr 341/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 45/321 (5/I/82).
.