Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda Wiktoria
Nazwisko: Półtawska
Nazwisko rodowe: Wojtasik
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 02-11-1921
Imię ojca: Adam
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wanda Półtawska została objęta kontrolą operacyjną przez Wydział II WUdsBP w Krakowie jako członek organizacji konspiracyjnej, działającej podczas okupacji. Po ataku Niemców na Polskę, będąc harcerką, włączyła się w służbę pomocniczą i została łączniczką. Aresztowana 17.02.1941 przez Gestapo, była przetrzymywana, przesłuchiwana i torturowana w więzieniu na zamku w Lublinie. Została 21.11.1941 wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbruck, gdzie poddano ją drastycznym eksperymentom pseudomedycznym, przeprowadzanym przez niemieckich lekarzy: m.in. dr K. Gebhardta, F. Fischera, R. Rosenthala. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 15.11.1955 w Archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 67635/II. Materiały rozpracowania o sygn. 67635/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Objęta kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. "Pasieka", numer KR 454, założonej 03.12.1960 przez Wydział III KWMO w Krakowie w związku z aktywną działalnością w środowisku katolickim. Sprawę przejął w roku 1962 Wydział IV KWMO w Krakowie i zarejestrował 27.10.1962 pod numerem KR 2456. Następnie kontynuowano rozpracowanie W. Półtawskiej w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Materiały KE krypt. "Pasieka" zniszczono 04.10.1989. Materiały KE krypt. "Pasieka" zniszczono 04.10.1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1963-1968 dotyczące środowiska młodzieży akademickiej z różnych uczelni w kraju, m.in. z Krakowa. Akta zawierają meldunki operacyjne, notatki dotyczące sympozjów naukowych i kadry naukowej poszczególnych uczelni, dokumenty administracyjne. W. Półtawska została wymieniona jako pracownik naukowy katedry psychologii UJ oraz Instytutu Teologii Rodziny PAT. Akta o sygn. IPN BU 0296/256 t. 2 (MSW KS/4/1368).
Wanda Półtawska była rozpracowywana w ramach Sprawy Obiektowej prowadzonej przez Wydział III Departamentu I MSW w latach 1948-1973 wobec członków ZBOWiD-u, byłych żołnierzy AK i WiN. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01355/170/J (MSW 975/4).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Akademia" prowadzona przez Wydział III WUBP/KWMO w Krakowie w okresie 1945-1969. Wanda Półtawska występuje w materiałach SO „Akademia”, w ramach której rozpracowywano osoby związane z AK, z terenu woj. krakowskiego. Akta o sygn. IPN Kr 075/18, t. 1-45 (29/OB).
.