Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Kazimierz
Nazwisko: Klapper
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 28-07-1946
Imię ojca: Reinhold
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia nr 24/68 prowadzonego wobec Mariusza Klappera przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w okresie od 01.08.1968 do 27.08.1968. Śledztwo dotyczyło poglądów i opinii, wypowiedzianych przez M. Klappera podczas pracy w charakterze wychowawcy na kolonii letniej w Nowym Sączu. Wypowiedzi odnosiły się do wystąpień studenckich w marcu 1968, bieżącej sytuacji politycznej w kraju i za granicą. W ocenie SB była to "wroga propaganda, mogąca wyrządzić istotną szkodę interesom państwa i obniżyć powagę jego naczelnych organów". Materiały ze śledztwa przekazano 07.08.1968 Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie, która przeprowadziła postępowanie II 1 Ds 25/68. M. Klapper został tymczasowa aresztowany 17.08.1968. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Nowym Sączu z dnia 25.10.1968 został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Materiały sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie złożono 04.09.1968 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 16080/I. Następnie 10.11.1970 przerejestrowano je pod sygn. 4456/III. IPN Kr 07/4230 (4456/III).
Materiały operacyjne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie o krypt. "Lira" prowadzone w okresie od 1967 do 1969, dotyczące rozpracowania więźniów osadzonych w Centralnym Więzieniu w Krakowie. Wśród materiałów znajdują się informacje z inwigilacji M. Klappera z okresu jego pobytu w więzieniu. Dokumenty złożono 27.03.1973 w Archiwum Wydziału "C" pod sygn. 12051/II. IPN Kr 010/11133 t. 61 (12051/II).
.