Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marian
Nazwisko: Ziemiszewski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-09-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Ziemiszewski został zarejestrowany 10.01.1981 pod numerem KI 19314 przez Wydział III "A" KWMO w Kielcach do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o tym samym numerze. Objęty kontrolą operacyjną w okresie od 10.01.1981 do 06.04.1981 jako Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie oraz organizator akcji protestacyjnych i strajkowych w zakładzie pracy. Sprawę zakończono i materiały SOS nr KI 19314 złożono 27.04.1981 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11527/II. Akta sprawy o sygn. 11527/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Andrzeja Ziemiszewskiego (akta internowania). Był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie oraz utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnych struktur opozycyjnych na terenie Stąporkowa, Końskich i Krakowa. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 111/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w OO Kielce. Zwolniony 23.10.1982 decyzją nr 374/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 07/352 (2346/355/IV), IPN Ki 028/353 (2346/355/IV) mikrofilm.
Akta internowanego Andrzeja Ziemiszewskiego. Internowany 30.08.1982 decyzją nr 111/82 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 23.10.1982 decyzją nr 374/82. IPN Ki 45/533 (13/I/82).
.