Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Sęk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-05-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Sęk został zarejestrowany 15.09.1980 przez Wydz. III „A” KWMO Łódź pod nr 44031 jako osoba zastrzeżona. W dn. 02.09.1981 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Major” pod tym samym numerem rejestracyjnym. Powodem założenia sprawy była: „działalności wykraczająca poza statutowe ramy związku NSZZ >Solidarność<, inspirowanie różnego rodzaju akcji protestacyjnych, dążenie do konfrontacji”. Z. Sęk występował w sprawie jako kierownik Komisji Interwencji Zarządu Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”, który po wprowadzeniu stanu wojennego był poszukiwany przez SB. Ostatecznie zatrzymany i internowany. Sprawa została zdjęta z ewidencji 19.06.1983 z powodu emigracji. Materiały złożono do archiwum pod nr arch. 6055/II w KWMO Łódź. Protokołem nr 1022/90 materiały zniszczono. Materiałów o sygn. 6055/II brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i materiałów administracyjnych IPN Ld PF 88/1 t. 1 (2889/XA), IPN Ld PF 88/2 t. 1-3, 5, 6 (2890/XA), IPN Ld PF 88/3 t. 1, 4 (2891/XA).
Akta internowania. Materiały Wydz. Śledczego KWMO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Internowany na mocy decyzji nr 180 Komendanta Woj. MO w Łodzi z dn. 22.02.1982, na wniosek Wydz. V KWMO Łódź. Zbigniew Sęk został internowany, ponieważ po 13 grudnia 1981 „nie przestrzegał porządku prawnego wynikającego z przepisów o wprowadzeniu stanu wojennego”, „inspirował i aktywnie uczestniczył w działalności tajnej”. Został zwolniony 09.07.1982 decyzją nr 152 Komendanta Woj. MO w Łodzi. Ponadto figuruje w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego”, poz. 7278. IPN Ld PF 86/21 t. 9 (1360/III), IPN Po 161/1 poz. 7278.
Akta internowanego. Z. Sęk został osadzony w areszcie śledczym w Łodzi dn. 22.02.1982, w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu od dn. 02.03.1982. Internowanie uchylono i zwolniono Z. Sęka 09.07.1982. IPN Ld 24/206 (27/82), IPN Ld 24/235 (710).
Materiały zawierają zmikrofilmowane i skomasowane dwie sprawy operacyjne na inne osoby, członków Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Zarządzie Regionalnym NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, prowadzone przez Wydz. V KWMO/WUSW Łódź. Z. Sęk występuje jako etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej w części zawierającej Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Działacz” nr rej. 46031 prowadzony w okresie 13.07.1982-11.03.1985, z którym główny inwigilowany w dalszym ciągu utrzymywał kontakty. W części pozostałej (SOR krypt. „Bracia” nr rej 44942) Z. Sęk nie występuje. IPN Ld 047/393/J (5892/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Pająk” nr rej. 44896 (od 11.07.1983 Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia) prowadzony od 13.07.1982 przez Wydz. V KWMO w Łodzi wobec innej osoby, byłego pracownika Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Z. Sęk występuje w sprawie jako jeden z kontaktów figuranta sprawy krypt. „Pająk” rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Major”. Sprawę zakończono 09.04.1984. Materiał został zmikrofilmowany do nr 6187/2. IPN Ld 047/471/J (6187/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” (wrzesień-październik 1981) sporządzony w Biurze „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku 1984. Materiały zawierają charakterystykę Z. Sęka sporządzoną na podstawie ankiety osobowej wypełnianej na zjazd przez delegatów. Zbigniew Sęk występuje w materiałach jako delegat NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, nr mandatu 14040, członek Komisji Zakładowej w fabryce „Pollena-Ewa” w Łodzi. IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Materiały ewidencyjne. W dniu 17.03.1988 Zbigniew Sęk został zarejestrowany przez Wydz. III Dep. V MSW pod nr 25434 w dzienniku rejestracyjnym PSED (Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku), w którym rejestrowano osoby uważane za niebezpieczne dla komunistycznych rządów. Brak informacji o materiałach. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce pracy TW ps. „Michał” nr rej. 43962 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się donosy na osobę Z. Sęka. IPN Ld 0040/287 (43448/I).
W teczce pracy TW ps. „Leszczyński” nr rej. 44618 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się donosy na osobę Z. Sęka. IPN Ld 0040/1680 (46113/I).
W teczce pracy TW ps. „Romek” nr rej. 44616 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się donosy na osobę Z. Sęka. IPN Ld 0040/686 (44284/I).
W aktach paszportowych znajduje się notatka służbowa naczelnika Wydz. V KWMO Łódź z dn. 24.11.1982, zawierająca informacje dot. internowania oraz inwigilacji Z. Sęka. IPN Ld 533/71131 (EALD 71131).
.