Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Ludwik
Nazwisko: Pajączkowski
Miejsce urodzenia: Schodnica
Data urodzenia: 03-07-1922
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa przeciwko osobom zaangażowanym w działalność podziemia niepodległościowego - AK, WiN, na terenie pow. łańcuckiego (głównie w gromadzie Giedlarowa). Zbigniew Pajączkowski pełnił funkcję łącznika organizacji, czytał i rozprowadzał nielegalną prasę, urządzał w swoim mieszkaniu spotkania formacyjne, nielegalnie posiadał broń. Akta sprawy złożono do archiwum do nru 7063 (09.03.1950), a następnie przerejestrowano do nru 1669 (10.1967). Sprawa prowadzona była w okresie 21.05.1946 do 09.03.1950 przez PUBP w Łańcucie oraz WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 046/866 (1669/III).
Akta prokuratorskiego nadzoru prowadzone w okresie 03.07.1949-19.11.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie na członków AK i WiN, m.in. Pajączkowskiego Zbigniewa. Ww. oskarżony został o przynależność do AK (łącznik na placówkę Giedlarowa), posiadanie broni bez zezwolenia oraz udział w akcjach zorganizowanych przez organizację. W dniu 01.08.1949 zatrzymany przez PUBP Łańcut, 18.10.1949 przekazany do więzienia na Zamku w Rzeszowie. IPN Rz 108/5133 (Pr.II-492/49).
Akta sądowe prowadzone od 30.06.1949 przeciwko członkom AK, a następnie WiN na terenie pow. łańcuckiego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z dnia 19.11.1949 Zbigniew Pajączkowski skazany został na 3 i pół roku pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok. IPN Rz 107/986 t. 1, 2 (Sr.761/49).
Zapisy dot. ww. znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. IPN Rz 50/38 (210), IPN Rz 50/39 (211), IPN Rz 50/79 (214).
Informacje dot. Zbigniewa Pajączkowskiego znajdują się w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949 oraz Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, księdze prowadzonej w okresie od 03-01-1949 do 10-03-1950. IPN Rz 65/55, IPN Rz 65/7.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978 - "Charakterystyka nr 3" dot. organizacji pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów działającej od września 1945 roku na terenie województwa rzeszowskiego. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Zbigniewa Pajączkowskiego, członka AK, a następnie WiN na terenie pow. Łańcuckiego (do 1946). W organizacji pełnił funkcję łącznika, występował pod ps. "Zajączek". Brał udział w zebraniach organizacyjnych i akcjach zbrojnych, czytał i kolportował "nielegalną prasę" ("Ku wolności" i "Orzeł Biały"). IPN Rz 05/6 (CHF-3).