Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Gajdziński
Miejsce urodzenia: Góra Kalwaria
Data urodzenia: 16-06-1952
Imię ojca: Tadeusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 17.11.1981 Jerzy Gajdziński, wówczas telemonter w państwowym WUT w Sieradzu, został zarejestrowany pod nr 4035 i objęty przez SB operacyjnym "rozpracowaniem" - wraz z grupą innych działaczy NSZZ "Solidarność" - ze względu na "wrogą działalność w środowiskach związkowych". SB z Wydziału V KW MO w Sieradzu prowadziła tę inwigilację w sumie na 14 działaczy NSZZ "Solidarność" w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Układ-1". Dnia 20.02.1986 prowadzenie tej sprawy zakończono i 7.04.1986 zdjęto z ewidencji "z powodu zaprzestania wrogiej działalności". Jej akta złożono do archiwum WUSW w Sieradzu do nr 1030/II (akta "wybrakowano" dn. 25.01.1990), a w maju 1988 sfilmowano pod sygn. 1030/2. IPN Ld 055/564/J (1030/2) mikrofilm.
W dniu 13.12.1981 Jerzy Gajdziński (w latach 1980-82 działacz NSZZ "Solidarność" i członek Zarządu Regionu "Ziemia Sieradzka") został internowany na wniosek SB z Wydziału Śledczego KW MO w Sieradzu jako przedstawiciel "ekstremy w związku Solidarność". Dnia 24.07.1982 został zwolniony z tzw. ośrodka internowania (więzienia) w Łowiczu. IPN Ld 053/35 t. 22 (2/25/90).
Figuruje w aktach osobowych internowanych w Zakładzie Karnym w Łowiczu - aktach z grudnia 1981 i z roku 1982. W aktach tych zapisano m. in., że Jerzy Gajdziński to "pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Sieradzu, inicjator przerw w pracy, autor antypaństwowych haseł", który następnie został "internowany w ośrodkach odosobnienia przy zakładach karnych w Sieradzu i Łowiczu w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 24 lipca 1982 r. na podstawie decyzji nr 41 komendanta wojewódzkiego MO w Sieradzu z dnia 13 grudnia 1981 r." IPN Ld 24/168 (5/82).
W okresie od kwietnia 1986 r. do października 1989 Jerzy Gajdziński był objęty operacyjną kontrolą SB z Wydz. V WUSW w Sieradzu w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o nr rejestr. 7026 i krypt. "Stolarz". Dnia 3.11.1989 tę kontrolę zakończono "w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną". Następnie materiały tej sprawy skierowano do archiwum sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Sieradzu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej o kryptonimie "Pozytywni" i nr rejestr. 3517. Sprawa ta była prowadzona w latach 1980-1988 przez SB z Wydziału III "A" i Wydziału V KW MO/WUSW w Sieradzu. Dotyczyła operacyjnej kontroli i inwigilacji w sumie ponad 200 działaczy NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. IPN Ld 020/9 t. 1.
.