Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Elżbieta
Nazwisko: Hetzig
Nazwisko rodowe: Światłowska
Miejsce urodzenia: Żychlin
Data urodzenia: 28-08-1954
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywana pod nr 16137 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Turyści” nr rej. 16135, prowadzonej od 17.02.1977 do 21.06.1978 przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy. Na podstawie informacji przekazanych z Wydz. IV KW MO w Bydgoszczy ustalono, że Teresa Hetzig (w aktach występuje pod nazwiskiem Światłowska) była aktywnym działaczem ośrodka duszpasterstwa akademickiego istniejącego przy kościele Klarysek w Bydgoszczy, brała systematyczny udział w różnych imprezach duszpasterstwa i utrzymywała stały kontakt z klerem. W ramach własnego urlopu wypoczynkowego w okresie 16-31 lipca 1976 uczestniczyła w obozie duszpasterstwa akademickiego zorganizowanym w Dąbkach. W ramach działań operacyjnych ustalono, że ww. w dalszym ciągu uczęszczała na spotkania do ośrodka duszpasterstwa akademickiego, aktywnie włączając się do pracy na rzecz tego ośrodka. Pomagała przy organizowaniu wszystkich imprez duszpasterskich. W wyniku działań operacyjnych przeprowadzonych przez służbę bezpieczeństwa spowodowano skreślenie ww. z listy studentów ATR w Bydgoszczy. Wraz z innymi osobami na terenie „Fotonu" tworzyła nieformalną grupę, która poprzez swoją działalność starała się podrywać autorytet zakładowej organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Cała grupa aktywnie działała w zakładowym kole Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które wykorzystywała do prowadzenia działalności antysocjalistycznej. Wobec osób rozpracowywanych w sprawie zastosowano perlustrację korespondencji i podsłuch telefoniczny oraz wykorzystano doniesienia od Tajnych Współpracowników (TW) pseud. „Tronik” i „Waran”. W wyniku przeprowadzonych przez SB rozmów operacyjno-inspirujących z kierownictwem administracyjnym i politycznym „Fotonu” w kwestii poprawy współpracy ZSMP i TKKF oraz wywarcia presji na figurantów sprawy, stwierdzono zaniechanie prowadzenia przez nich dalszej działalności. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5479/II. IPN By 044/797 (5479/II).
Meldunki operacyjne Wydz. III KW MO w Bydgoszczy do Dep. III MSW za okres od 11.01.1977 do 31.07.1978. Teresa Hetzig (w aktach występuje jako Światłowska) przechodzi w meldunkach operacyjnych dotyczących SOS krypt. "Turyści" nr rej. 16135, w ramach której była rozpracowywana jako aktywna działaczka ośrodka DA przy kościele Klarysek w Bydgoszczy. W kończącym sprawę meldunku z 17.06.1978 zaznaczono, że przechodzące w SOS krypt. „Turyści” osoby m.in. Teresa Hetzig utworzyli na terenie zakładu pracy grupę, która poprzez swoją działalność starała się podrywać autorytet zakładowej organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. IPN By 077/516 t. 10 (64/24).
.