Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Kazimierz
Nazwisko: Roniarski
Miejsce urodzenia: Tuchola
Data urodzenia: 04-09-1949
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Statysta”, zarejestrowanej pod nr 16099 i prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy od 03.02.1977 do 17.06.1977. Piotr Roniarski był rozpracowywany w ramach sprawy ze względu na kwestionowanie kierowniczej roli PZPR w socjalistycznym państwie, wskazywanie na nieudolność zarządzania krajem przez kierownictwo partyjne oraz na niekorzystne powiązanie gospodarcze PRL z ZSRR. Inwigilowany z wykorzystaniem Kontaktu Operacyjnego (KO) pseud. „Piotruś”. W dn. 27.04.1977 z rozpracowywanym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Meldunkiem z 16.06.1977 zdecydowano o zakończeniu prowadzenia SOS krypt. „Statysta” z powodu zaprzestania prowadzenia działalności antysocjalistycznej przez Piotra Roniarskiego. Materiały sprawy złożono 17.06.1977 do archiwum pod sygn. 5784/II. IPN By 044/1028 (5784/II).
Meldunki operacyjne Wydz. III KW MO w Bydgoszczy do Dep. III MSW za okres od 11.01.1977 do 31.07.1978. Piotr Roniarski figuruje w meldunkach operacyjnych przesyłanych od 03.02.1977 dotyczących SOS krypt. "Statysta". Na podstawie doniesienia KO krypt. „Piotruś” ustalono, że ww. „był negatywnie ustosunkowany do obecnej polityki kierownictwa partyjno-rządowego PRL. Poddaje w wątpliwość podstawowe zasady ustrojowe Polski. W prowadzonych dyskusjach stwierdza, że występujące w kraju trudności gospodarcze związane są z nieudolną polityką rządu. Uważał, że w celu poprawy istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju konieczne są zmiany na stanowiskach kierowniczych w rządzie i administracji gospodarczej. Negatywnie ocenia sojusz polsko-radziecki widząc w nim systematyczne podporządkowywanie się Polski interesom gospodarczym Związku Radzieckiego". W ramach działań operacyjnych w sprawie 27.04.1977 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Meldunkiem z 16.06.1977 zdecydowano o zakończeniu prowadzenia SOS krypt. „Statysta”. Doraźnie miano go kontrolować wyłącznie w przypadku istotnych dla kraju wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych. IPN By 077/516 t. 10 (64/24).
.