Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Aleksander
Nazwisko: Grzęda
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 11-09-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Stanisław Grzęda, aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie KWK „Jowisz” w Wojkowicach, został internowany 13.12.1981 na wniosek KMMO w Będzinie. Zwolniony 09.03.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 654/82. Materiały dotyczące internowania zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39273/II, a następnie zmikrofilmowane (sygn. 39273/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/3018 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/3018 t. 2 (39273/II), IPN Ka 0169/1610 (39273/2) mikrofilm.
Akta internowanego. Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany na podstawie decyzji nr Be-54 jako „aktywny organizator strajków”. Od dnia 13.12.1981 ww. przebywał w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, a 19.02.1982 przewieziony został do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony 09.03.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 654/82. IPN Ka 39/58 (2/82).
Akta internowania. Ponownie internowany 30.08.1982 na wniosek Wydziału V-2 KWMO Katowice, ponieważ jako organizator wystąpień załogi oraz inicjator spotkań z czołowymi przedstawicielami Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz MKR Jastrzębie „w sprzyjających okolicznościach może podjąć wrogą destrukcyjną działalność”. Zwolniony 01.12.1982 w związku z „ustabilizowaniem sytuacji politycznej w kraju”. Akta internowania złożono w archiwum pod sygn. 39273/II, a następnie zmikrofilmowano. Materiały o sygn. IPN Ka 230/3018 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/3018 t. 1 (39273/II), IPN Ka 0169/1610 (39273/2) mikrofilm.
Akta internowanego. Materiały dotyczące ponownego internowania ww., zatrzymanego na podstawie decyzji nr 523/V-2 z uwagi na fakt, iż „pozostając na wolności nie przestrzega porządku prawnego” i „podejmuje działania prowadzące do wywołania niepokoju społecznego”. W okresie od 30.08.1982 do 01.12.1982 ww. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony na podstawie decyzji nr 1824/82 o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 42/224 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/755 (47/82), IPN Ka 42/224 (47/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Uparty” został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 11.05.1983 pod nr Ka 53017 i był prowadzony przez Sekcję V KMMO/RUSW w Będzinie. Stanisław Grzęda, który do 13.12.1981 pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, został objęty inwigilacją w ramach kwestionariusza w związku z informacją operacyjną, z której wynikało, że ww. „zajmuje się propagowaniem wrogich poglądów pod adresem Partii, Rządu i ZSRR” oraz „kolportażem pism i ulotek o treści antypaństwowej i antyradzieckiej”. Celem kwestionariusza była „pełna kontrola operacyjna w miejscu pracy i zamieszkania” oraz ustalenie kontaktów ww. i „neutralizacja” jego działalności. W związku z prowadzoną sprawą 29.08.1982 przeszukano miejsce zamieszkania ww., który został objęty również kontrolą operacyjną przez tajnych współpracowników. KE „Uparty” zakończono 10.10.1989 z uwagi na „zaniechanie negatywnej działalności” oraz „zmianę sytuacji polityczno-społecznej w kraju”. W dniu 10.11.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” pod sygn. 39273/II, a następnie zmikrofilmowano. Akta o sygn. IPN Ka 230/3018 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/3018 t. 3 (39273/II), IPN Ka 0169/1610 (39273/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne. Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał 19.02.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
.