Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Góralczyk
Miejsce urodzenia: Mały Płock
Data urodzenia: 27-06-1927
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta KW MO Białystok z września 1948 zawierające meldunki dot. wydarzeń z terenu województwa białostockiego. Z informacji KP MO Kolno sporządzonej 23.09.1948 na podstawie przesłuchania zatrzymanego "Rysia" z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego wynika, że A. Góralczyk, ps. "Topór" był członkiem jego patrolu, zajmował się też werbunkiem do siatki konspiracyjnej na terenie Małego Płocka. IPN Bi 047/77/1.
Akta operacyjne PUBP/PUdsBP Kolno oraz WUBP/WUdsBP Białystok i MBP/KdsBP Warszawa z lat 1951-55 dotyczące rozpracowania Komendy Powiatowej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Łuków". Zawierają m.in. informacje dotyczące A. Góralczyka, ps. 'Topór" - członka zgrupowania "Roga"/"Czarnego". Wśród dokumentów znajdują się meldunki, charakterystyki, doniesienia agenturalne i plany aresztowania ww. A. Góralczyk zabity został 11.11.1953 podczas operacji KBW. IPN Bi 012/1208/1-4, IPN Bi 012/1209/1-5 (4047/II).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1948-49 dotyczące innej osoby. A. Góralczyk, ps. "Topór" występuje w protokołach przesłuchań oskarżonego oraz wywiadzie Referatu Śledczego KP MO Kolno z 22.09.1948 jako ukrywający się członek Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. IPN Bi 212/2784.
Akta KW MO Białystok z lat 1948-49 zawierają materiały operacyjne dotyczące zgrupowania Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem "Ostrego". A. Góralczyk, ps. "Topór" wymieniany jest kilkakrotnie jako członek patrolu "Rysia". IPN BI 047/1077/2.
Akta operacyjne WUBP Warszawa, w których znajduje się m.in. raport z 06.1950 o założeniu przez Wydz. III WUBP Warszawa sprawy kontrolno-operacyjnego rozpracowania o krypt. "W-2" przeciwko zgrupowaniu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem "Roga". Grupa działała na terenie powiatów ostrołęckiego i kolneńskiego woj. białostockiego. W jej skład wchodził m.in. A. Góralczyk, ps. "Topór", który wymieniany jest w strukturze Komendy Powiatowej "Łuków" grupy "Roga" jako członek Pogotowia Akcji Specjalnej. IPN BU 0227/43 (53674/II).
Akta KW MO Białystok z 1953 roku. Zawierają m.in. telefonogram z KP MO Kolno do KW MO Białystok z 14.11.1953 będący uzupełnieniem wcześniejszych informacji odnośnie mającej miejsce 11.11.1953 likwidacji bojówki "Mazura" na terenie gminy Łyse powiatu kolneńskiego, w wyniku której zabito trzech członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego - jednym z zabitych był A. Góralczyk, ps. "Topór". IPN Bi 047/1058/2.
Akta Wydziału "C" KW MO Białystok z 1976 roku zawierające Charakterystykę nr 6 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe pod dowództwem "Roga"-"Czarnego". A. Góralczyk, ps. "Topór" do NZW wstąpił w 1945 roku i będąc zwykłym członkiem ujawnił się. W 01.1948 zaczął ukrywać się w obawie przed aresztowaniem. Wszedł w kontakt z grupą "Roga" i został jej członkiem. W październiku 1948 został mianowany dowódcą bojówki Pogotowia Akcji Specjalnej. Po śmierci „Roga” był w zgrupowaniu „Czarnego”. 11.11.1953 w czasie przeprowadzonej akcji operacyjno-wojskowej we wsi Budy Puszczańskie został zabity. IPN Bi 019/3/1-2, IPN BU 0177/6/1.
Akta Wydziału "C" KW MO Białystok z 1976 roku zawierające kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 6 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Kwestionariusz z 07.04.1946 dotyczy A. Góralczyka, ps. Topór". Ww. do NZW wstąpił w 1945, ujawnił się w 1947 roku. Od 01.1948 był aktywnym członkiem grupy "Roga". 11.11.1953 w wyniku przeprowadzonej akcji operacyjnej został zabity w okolicach wsi Budy Puszczańskie. IPN Bi 019/3/3, IPN BU 0177/6/2.
Akta KSMO/SUSW Warszawa z lat 1980-84 zawierające kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 64 dot. Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręgu Warszawskiego pod dowództwem "Grawicza", "Młota", "Lisa". Wśród nich znajduje się kwestionariusz osobowy sporządzony 10.08.1983 dotyczący A. Góralczyka, ps. "Topór" - ww. od 1947 roku był członkiem zgrupowania NZW działającego na terenach powiatów łomżyńskiego i ostrołęckiego pod dowództwem "Roga". Był terenowym członkiem II batalionu NZW. IPN BU 0180/80/2,15.
Akta sporządzone w latach 1983-89 przez Wydz. "C" KW MO Olsztyn zawierają Charakterystykę nr 29 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe pod dowództwem "Roga". Znajdują się tam informacje o A. Góralczyku, ps. "Topór", aktywnym członku ww. grupy od 07.1948 do 11.11.1953. Pełnił funkcję dowódcy patrolu. Zabity 11.11.1953 podczas przeprowadzonej akcji operacyjnej. IPN Bi 065/38, IPN BU 0182/29 (817/IV).
.