Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Filipowicz
Miejsce urodzenia: Police
Data urodzenia: 30-06-1956
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledczych i prokuratorskich Wydz. Śledczego KWMO w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej w Policach, sprawy prowadzonej w okresie 25.09.1982-31.12.1982, Jerzy Filipowicz jest podejrzany o to, że "w nocy z 24 na 25.09.1982 w Policach zorganizował i prowadził akcję protestacyjną w ten sposób, że na ścianach domów i jezdni, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, malował farbą olejną hasła popierające NSZZ >Solidarność<". Jerzy Filipowicz, postanowieniem ww. prokuratury został aresztowany tymczasowo w dniu 25.09.1982. Śledztwo prowadzone w trybie doraźnym zostało umorzone w dniu 31.12.1982 z powodu "braku dyspozycji przepisów dekretu o stanie wojennym i nie był członkiem zawieszonego związku zawodowego". 14429/III, Ds. 28141/82.
Jerzy Filipowicz został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie nakazem przyjęcia wydanym w dniu 27.09.1982. Był podejrzany o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami malował farbą olejną hasła antypaństwowe popierające działalność zawieszonego NSZZ >Solidarność<". Jerzy Filipowicz został zwolniony z aresztu nakazem zwolnienia z dnia 20.11.1982. IPN Sz 49/219 (323/XI/10/82).
Jerzy Filipowicz był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Filipy" (nr rej. Sz 24767), prowadzonej w okresie 14.10.1982-15.12.1983 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Szczecinie dotyczącej "malowania wrogich haseł". Materiały o sygn. 15139/II zniszczono w dniu 28.09.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.