Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Urbanowicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 20-04-1926
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Domański

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 714/48 prowadzonego w roku 1948 przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu przeciwko Henrykowi Urbanowiczowi-członkowi "bandy >Łupaszki<". Materiały ze śledztwa zachowały się w aktach IPN Wr 21/3092. Materiałów o sygn. 2205/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności Henryka Urbanowicza do "bandy >Łupaszki<. Dniu 15.12.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu w dniu 25.11.1948, i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/27 t. 2 (Pr 2805/48).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31.01.1949 Henryk Urbanowicz został uznany winnym m.in. tego, że "od wiosny 1946 r. do dnia zatrzymania tj. 12.07.1948 r. usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu, zagarnąć ich władze i zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego, przez to, że od wiosny 1946 r. do końca października 1946 r. był czynnym członkiem bandy >Łupaszki< na terenie województwa gdańskiego, pomorskiego i szczecińskiego, a od jesieni 1946 r. do chwili zatrzymania członkiem zdekonspirowanej grupy młodzieży wileńskiej-utrzymując w tym czasie ścisłe kontakty organizacyjne z członkami tejże grupy na terenie Łodzi i Wrocławia", i skazany na łączną karę - karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Postanowieniem z 21.04.1949 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie poprawił błędną kwalifikację czynów przestępczych i załagodził karę wymierzoną w punkcie b) i k) wyroku WSR, a w pozostałej części utrzymał go w mocy. Decyzją z dnia 03.05.1949 Prezydent RP nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do Henryka Urbanowicza. IPN Wr 21/3092 (Sr 1009/48).
Akta więzienne Henryka Urbanowicza skazanego wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 31.01.1949 na karę śmierci, osadzonego początkowo w Więzieniu Nr 1, a następnie w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu. Wyrok wykonano w dniu 06.05.1949 przez rozstrzelanie. IPN Wr 1/100 (W 102).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad wykonaniem kary dot. Henryka Urbanowicza, skazanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 31.01.1949. IPN Wr 155/27 t. 1 (W 678/49).
Opracowania wewnątrzresortowe-faktologie sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w 1978 i 1987 roku. Charakterystyki dot. "reakcyjnej bandy terrorystyczno-rabunkowej o zabarwieniu AK, działającej w latach 1945/48 w województwach: białostockim, olsztyńskim, gdańskim, koszalińskim, łódzkim i częściowo wrocławskim pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza ps. >Łupaszko<". Henryk Urbanowicz występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/145 (F-147), IPN BU 0179/148 (Charakterystyka Nr 147, p. 47).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w 1987 roku. Charakterystyka dot. "członków reakcyjnej organizacji Armia Krajowa Okręgu Wileńskiego, działających w czasie okupacji i po wyzwoleniu, ustalonych na terenie województwa wrocławskiego". Według kwestionariusza osobowego Henryk Urbanowicz do roku 1943 był członkiem AK w Wilnie, występując pod ps. "Szczaw". Od AK uzyskał fałszywe dokumenty na nazwisko: Domański Henryk ur. 20.04.1920, na podstawie których repatriował się do Polski i działał w podziemiu w grupie młodzieżowej Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK i "bandzie >Łupaszki<". IPN Wr 049/146 (F-148), IPN BU 0179/149 (Charakterystyka Nr 148, p. 474).
Opracowania wewnątrzresortowe-faktologie sporządzone przez Wydz. "C" KW MO/WUSW we Wrocławiu w 1978 i 1987 roku. Charakterystyki dot. "nielegalnej organizacji pn. >Grupa Młodzieżowa Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK<, działającej na terenie województwa gdańskiego, łódzkiego i wrocławskiego w okresie 1946/1948". Henryk Urbanowicz występuje jako członek ww. organizacji, używający ps. "Zabawa", "Szczaw". IPN Wr 049/148 (F-150), IPN BU 0179/151 (Charakterystyka Nr 150, p. 472).
Opracowania wewnątrzresortowe-faktologie sporządzone przez Wydz. "C" KW MO/WUSW w Gdańsku w 1974 i 1988 roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą >Ośrodek Mobilizacyjny Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej <". Według kwestionariusza osobowego Henryk Urbanowicz był od początku 1946 do 21.11.1946 "dowódcą drużyny w V Brygadzie >Łupaszki< na terenie woj. gdańskiego i bydgoskiego. W lutym 1947 r. wszedł w skład grupy młodzieżowej >Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK. Aresztowany w dniu 08.07.1948 przez WUBP Wrocław". Podano również, iż ww. "pracował na rzecz wywiadu angielskiego". IPN BU 0175/77 (Charakterystyka Nr 44, p. 53).
.