Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Wideł
Miejsce urodzenia: Sucha Beskidzka
Data urodzenia: 15-09-1917
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania o krypt. "Kolumna" prowadzona przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. członków organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) w latach 1948-1949. Mieczysław Wideł występuje w tomie 1 akt w "Planie Agenturalnego rozpracowania pod krypt. >Kolumna<" z 15.01.1948 jako "informator powiatowy z zakresu miasta Wałbrzycha". IPN Wr 024/63 t. 1 (314/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 12.12.1947 do 09.06.1948 dot. grupy osób, w tym Mieczysława Wideła, podejrzanych o "przynależność do nielegalnej organizacji WiN" na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia przez of. śledczego i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/419 (1797/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10.08.1948 Mieczysław Wideł został uznany winnym m.in. tego, iż "wspólnie z innymi członkami >WiN-u< usiłował przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego przez to, że od maja 1947 r. do dnia 22 grudnia 1947 r. był czynnym członkiem >WiN-u< jako kierownik pow. Wałbrzych okręgu wrocławskiego tejże organizacji", i skazany na karę łączną 6 lat więzienia, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Na poczet orzeczonych kar zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 27.01.1948. Wyrokiem z dnia 31.07.1991 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. CsUn 158/91) na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Mieczysława Wideła. IPN Wr 102/79-86 (Sr 613/48).
Akta więzienne Mieczysława Wideła osadzonego 23.12.1947 w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu (znak akt Pr II 1086/47), a następnie skazanego wyrokiem WSR we Wrocławiu z 10.08.1948 na 6 lat więzienia (znak akt Sr 613/48). Dnia 22.02.1949 ww. został przeniesiony do Więzienia Nr 1 we Wrocławiu, a następnie do Więzienia w Rawiczu (02.03.1949). Od 15.01.1953 karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu w Strzelcach Opolskich. Zwolniony 23.12.1953 po jej zakończeniu. IPN Wr 1/455 (W 460).
Mieczysław Wideł był rozpracowywany jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) przez KP MO w Tarnowie. Materiały złożono w archiwum 13.03.1963 pod nr. 37512, a następnie zniszczono. Z akt IPN Wr 038/419 t. 1 wynika, iż KP MO w Tarnowie we wrześniu 1962 wystąpiło do KW MO we Wrocławiu o wypożyczenie materiałów śledczych dot. ww. Materiały o sygn. 37512/I zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji pn. >Wolność i Niepodległość< Okręgu Dolnośląskiego, działającej w latach 1945-46 na terenie Dolnego Śląska i innych województw (...)". Mieczysław Wideł występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/6 (F-6).
.