Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Anna
Nazwisko: Sankowska
Nazwisko rodowe: Sikorska
Miejsce urodzenia: Nowosady
Data urodzenia: 12-02-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sikorska Jadwiga aresztowana 25.04.1952 w Nowosadach przez PUBP w Suwałkach za udzielanie pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego dowodzonego przez Piotra Burdyna ps. "Poręba" w okresie od lata do listopada 1951 roku. Początkowo osadzona w areszcie przy PUBP, następnie dnia 22.05.1952 przekazana do więzienia w Suwałkach. Śledztwo zakończono 20.05.1952. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku skierował sprawę do sądu wraz z aktem oskarżenia. IPN Bi 07/1499 (2260/III).
Akta Sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Jadwiga A. Sikorska została oskarżona o to, że w okresie od lutego lub marca 1951 do marca 1952 na terenie wsi Nowosady gm. Krasnowo wielokrotnie udzielała pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego pod dowództwem "Poręby" - udzielając kwatery i zapewniając wyżywienie. Za powyższe dnia 17.03.1953 skazana przez WSR w Białymstoku na 9 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Postanowieniem z dnia 08.08.1954 o zastosowaniu amnestii WSR w Białymstoku złagodził karę do 6 lat więzienia. Od chwili zatrzymania przebywała w więzieniach w Suwałkach, Białymstoku i Fordonie. WSR w Białymstoku postanowieniem z dnia 05.05.1955 zwolnił warunkowo Jadwigę A. Sikorską z odbycia pozostałej części kary. Wolność odzyskała 10.05.1955. Sąd Wojewódzki w Białymstoku dnia 17.01.1992 postanowił uznać za nieważne orzeczenie wydane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku. IPN Bi 212/4672 (Sr 338/52).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 2.09.1975 przez Wydz. "C" KWMO Białystok na pomocnika oddziału podziemia niepodległościowego pod dowództwem Jana Sadowskiego "Bladego" i Piotra Burdyna "Poręby" opisany w Charakterystyce nr 10. Sikorska Jadwiga Anna od marca 1951 do marca 1952 w swym gospodarstwie domowym na terenie wsi Nowosady wielokrotnie udzielała pomocy w postaci żywności i zakwaterowania członkom powyższego oddziału oraz udzielała informacji o ruchach wojsk i MO. Zatrzymana 25.04.1952 przez PUBP w Suwałkach. Wyrokiem WSR w Białymstoku z dnia 17.03.1953 skazana na karę 9 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/5/1-3 (1/5).
Akta administracyjne zawierające akt oskarżenia z dnia 28.05.1952 Jadwigi A. Sikorskiej dotyczący pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego na terenie wsi Nowosady gm. Krasnowo pow. Suwałki. IPN Bi 033/155/2.
.