Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Olech
Miejsce urodzenia: Szwendrowy Most
Data urodzenia: 12-12-1932
Imię ojca: Roch
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej „Zjednoczone Stronnictwo Narodowe” działającej na terenie pow. ostrołęckiego. Śledztwo w okresie 02.04.1952-17.07.1952 prowadził Referat V PUBP w Ostrołęce. Jan Olech został zatrzymany 31.03.1952 przez funkcjonariuszy PUBP w Ostrołęce w charakterze podejrzanego. Na mocy postanowienia z dnia 02.04.1952 Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie w sprawie o sygn. akt Pr. II 54/52 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu w Ostrołęce. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i skierowaniem do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. IPN BU 0207/6579 (17959/III), IPN BU 0207/6580 (17960/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie prowadzone w okresie od 29.03.1952 do 06.10.1952. Olech Jan w dniu 18.07.1952 został oskarżony o to, że w „okresie od miesiąca grudnia 1951 do dnia 31 marca 1952 usiłował przemocą zmienić obecny ustrój Państwa Polskiego w ten sposób, że na terenie pow. ostrołęka należał do nielegalnej organizacji ZSN pełniąc w niej funkcję zwykłego członka oraz o to, że w dniu 8 marca 1952 na terenie pow. Ostrołęka rozpowszechniał ulotki o treści nawołującej do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z państwem sprzymierzonym, tj. ze Związkiem Radzieckim”. Wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 06.10.1952 skazany za przynależność do Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego na karę 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Uniewinniony od zarzutu rozpowszechniania ulotek. Wyrok stał się prawomocny z dniem 14.10.1952. WSR w Warszawie postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 03.07.1953 złagodził karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia. Od chwili zatrzymania przebywał w więzieniu w Ostrołęce, w więzieniu w Warszawie III, w więzieniu w Jaworznie. Zwolniony warunkowo 30.09.1954 z więzienia w Jaworznie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 08.11.1991 wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 06.10.1952 w stosunku do Jana Olecha został uznany za nieważny. IPN BU 1069/39/1-2 (Sr 190/53).
Materiały stanowią charakterystykę organizacji „Zjednoczone Stronnictwo Narodowe” i zawierają miedzy innymi kwestionariusz osobowy nr 2 dotyczący Jana Olecha sporządzony 05.11.1973 przez Wydz. „C” KWMO w Warszawie na członka organizacji „Zjednoczone Stronnictwo Narodowe”. Olech Jan był szeregowym członkiem organizacji młodzieżowej w Ostrołęce w okresie od listopada lub grudnia 1951 do 31.03.1952. W dniu 08.03.1952 otrzymał do rozplakatowania dwie ulotki o „wrogiej” treści. Został zatrzymany 31.03.1952 przez PUBP w Ostrołęce. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 06.10.1952 skazany na 5 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. IPN BU 0180/45.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie dotyczące innej osoby. Zawierają między innymi protokół przesłuchania Jana Olecha w charakterze świadka z dnia 24.11.1952. Z protokołu przesłuchania świadka wynika, że ww. był członkiem "Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego". Dnia 8.03.1952 otrzymał dwie ulotki do rozplakatowania. IPN BU 1068/254 (Sr. 870/52).
.