Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Wołosz
Miejsce urodzenia: Olszewka
Data urodzenia: 02-04-1933
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dotyczące nielegalnej organizacji młodzieżowej "Zjednoczone Stronnictwo Narodowe" działającej na terenie pow. ostrołęckiego. Śledztwo w okresie 02.04.1952-17.07.1952 prowadził Referat V PUBP w Ostrołęce. Henryk Wołosz został zatrzymany 31.03.1952 przez funkcjonariuszy PUBP w Ostrołęce w charakterze podejrzanego. Na mocy postanowienia z dn. 02.04.1952 Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie w sprawie o sygn. akt Pr. II 54/52 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu w Ostrołęce. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i skierowaniem sprawy do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. IPN BU 0207/6579 (17959/III), IPN BU 0207/6580 (17960/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie prowadzone w okresie od 29.03.1952 do 06.10.1952. Wołosz Henryk w dniu 18.07.1952 został oskarżony o to, że „w okresie od m-ca listopada 1951 do dnia 31 marca 1952 usiłował przemocą zmienić obecny ustrój Państwa Polskiego w ten sposób, że na terenie pow. Ostrołęka należał do nielegalnej organizacji ZSN pełniąc w niej funkcje zwykłego członka oraz że w miesiącu grudniu 1951 na terenie pow. Ostrołęka rozpowszechniał; ulotki o treści nawołującej do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego z państwem sprzymierzonym, tj. ze Związkiem Radzieckim”. Za powyższe skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 06.10.1952 na karę 7 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na 3 lata. Wyrok został utrzymany w mocy przez Najwyższy Sąd Wojskowy w dn. 20.11.1952. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 03.07.1953 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie złagodził w stosunku do Henryka Wołosza karę do 5 lat więzienia. Od chwili zatrzymania przebywał w więzieniu w Ostrołęce, w więzieniu w Warszawie oraz w więzieniu w Jaworznie. Zwolniony warunkowo 16.10.1954 z więzienia w Jaworznie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 08.11.1991 wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 06.10.1952 w stosunku do Henryka Wołosza został uznany za nieważny. IPN BU 1069/39/1-2 (Sr 190/53).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie dotyczące innej osoby, zawierają między innymi protokół przesłuchania Henryka Wołosza w charakterze świadka z dnia 04.06.1952. Z protokołu przesłuchania świadka wynika, że ww. był aktywnym członkiem "Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego"- w lutym 1952 złożył przysięgę i przyjął ps. "Sokół", ponadto zajmował się rozplakatowaniem ulotki i przechowywaniem rzeczy należących do "Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego". IPN BU 1068/254 (Sr. 870/52).
Materiały stanowią charakterystykę organizacji "Zjednoczone Stronnictwo Narodowe" i zawierają między innymi kwestionariusz osobowy nr 7 dotyczący Henryka Wołosza sporządzony 06.11.1973 przez Wydz. „C” KWMO w Warszawie na członka organizacji "Zjednoczone Stronnictwo Narodowe". Wołosz Henryk szeregowy członek młodzieżowej organizacji od grudnia 1951 do 31.03.1952 W grudniu 1951 otrzymał cztery ulotki wykonane na maszynie z poleceniem rozplakatowania w miejscowości Przystań, Białobrzegi i Olszewka w pow. Ostrołęka. Henryk Wołosz jedną ulotkę zawiesił na widocznym miejscu, koło szkoły podstawowej w Olszewce. W lutym 1952 złożył przysięgę na wierność organizacji "Zjednoczone Stronnictwo Narodowe" oraz obrał sobie ps. „Sokół”. W marcu 1952 ukrył w zabudowaniach swoich rodziców paczkę dostarczoną przez członków "Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego". W paczce znajdowały się maszyna do pisania, kalka, papier i pieczęcie znajdujące się w dyspozycji "Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego". Został zatrzymany 31.03.1952 przez PUBP w Ostrołęce. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 06.10.1952 skazany na 7 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw. IPN BU 0180/45/1.
.