Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Tomasz
Nazwisko: Żołędowski
Miejsce urodzenia: Głuszyca
Data urodzenia: 05-11-1967
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy o wykroczenie. Jarosław Żołędowski został zatrzymany przez SB MUSW Zabrze dn. 29.01.1988. Powodem zatrzymania był fakt, że ww. bez wymaganego zezwolenia kolportował ulotki Ruchu „Wolność i Pokój” na terenie miasta Zabrze w celu „wywołania niepokoju publicznego”. W dn. 12.02.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Zabrze nałożyło na Jarosław Żołędowskiego karę grzywny. IPN Ka 029/1045 (10000/III), IPN Ka 064/187 (141/Śl).
Jarosław Żołędowski 03.03.1988 został zarejestrowany pod nr. KA 65967 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Filar” nr rejestr. KA 65737 prowadzonej przez Pion III-1 MUSW Zabrze od 04.02.1988. Ww. był inwigilowany z uwagi na „działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-publiczny”. Materiały zostały zniszczone w 1990 roku. Ww. został wyłączony ze sprawy 26.04.1988 i objęty dalszą kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. „Student”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Student” prowadzona przez Pion III-1 RUSW Gliwice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 26.04.1988 pod numerem KA 66309. Figurantem prowadzonej sprawy był Jarosław Żołędowski, który 29.01.1988 prowadził nielegalny kolportaż ulotek Ruchu „Wolność i Pokój”. Z tego względu ww. został skreślony z listy słuchaczy Studium Nauczycielskiego w Gliwicach. Sprawę zakończono 17.11.1989 z powodu zaniechania „nielegalnej działalności”. W 1990 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 43924/II. IPN Ka 048/768 t. 1 (43924/II), IPN Ka 230/2824 t. 1 (43924/II).
.