Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Zbigniew
Nazwisko: Hajek
Miejsce urodzenia: Dębno Gorzowskie
Data urodzenia: 01-01-1955
Imię ojca: Roman
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Mieczysław Hajek 28.11.1980 został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej przez Wydział III „A” KWMO Bielsko-Biała pod numerem BB 4826. Następnie 28.02.1981 sprawę przekazano do Wydziału II KWMO Bielsko-Biała, a w kwietniu 1983 do Grupy II RUSW Oświęcim. Ww. był jednym z głównych organizatorów NSZZ „Solidarność” w Oświęcimskich Zakładach Napraw Samochodowych (OZNS). W 1980 roku został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. Zorganizował delegaturę Solidarności w Oświęcimiu. W 02.02.1981 był inicjatorem kontynuowania w OZNS strajku generalnego zorganizowanego przez podbeskidzką „Solidarność” (tzw. Strajk Bielski). Został wówczas wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej OZNS NSZZ Solidarność. Na tym stanowisku realizował wytyczne Zarządu Regionu Podbeskidzia organizując pogotowia strajkowe i akcje plakatowania zakładu pracy. W dn. 20.03.1982 przeprowadzono z M. Hajek rozmowę ostrzegawczą. W czerwcu i lipcu 1984 przeszukano jego mieszkanie. Sprawę zakończono 10.02.1986. W dn. 18.02.1986 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW w Bielsku-Białej, gdzie nadano sygn. 2390/II. IPN Ka 047/1569 (2390/II).
Akta internowania. Mieczysław Hajek został zatrzymany 13.12.1982 na podstawie decyzji nr 68/S. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Uchylenie internowania nastąpiło 22.03.1982 decyzją nr 80/S. IPN Ka 017/57 t. 3 (BB/INF/571/Śl).
Materiały administracyjne. Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie Mieczysław Hajek przebywał od 13.12.1981 do 22.03.1982. IPN Ka 175/711.
.