Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elmira
Nazwisko: Olechnowicz
Nazwisko rodowe: Korycka
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 11-01-1909
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Elwira

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Elmira Olechnowicz figuruje w aktach śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w latach 1948-1949 dot. udzielenia pomocy członkom "nielegalnej organizacji". Sprawa zakończyła się sporządzeniem przez oficera śledczego aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratory Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/849 (3095/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 10.05.1949 uznana winną tego, że od kwietnia 1946 do czerwca 1948 na terenie Wrocławia udzielała pomocy osobom, które „w zamiarze zmiany przemocą ludowo-demokratycznego ustroju Państwa Polskiego oraz usunięcia ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu przedsięwzięli działania zmierzające ku urzeczywistnieniu tego zamiaru przez to, że brali udział w nielegalnej organizacji rekrutującej się z b. członków >A.K.< okręgu wileńskiego - w ten sposób, że umożliwiała im wzajemne kontaktowanie się w swoim mieszkaniu i przekazywała kierownikowi tejże organizacji (…) polecenia i korespondencję od jego zastępcy", i skazana na karę 5 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 28.06.1948 (z części dokumentów wynika, iż Elmira Olechnowicz była zatrzymana 26.06.1948). Dnia 05.02.1952 WSR we Wrocławiu wydał Postanowienie o zwolnieniu warunkowym Elmiry Olechnowicz z reszty odbywania kary. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywała w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu oraz Więzieniu w Fordonie, skąd 09.02.1952 została zwolniona. Dnia 09.11.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Elmiry Olechnowicz z dnia 10.05.1949. IPN Wr 21/3363 (Sr 333/49).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w 1978 i 1987 r. przez Wydz. "C" KW MO/WUSW we Wrocławiu dot. "reakcyjnej, wywiadowczej organizacji pn. >Ośrodek Mobilizacyjny Wileńskiego Okręgu AK działającej w latach 1946/49 na terenie Polski, w tym woj. wrocławskiego". Elwira Olechnowicz występuje jako pomocnik organizacji. IPN Wr 049/147 (F-149).
.