Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Piekutowski
Miejsce urodzenia: Brzozowo Korabie
Data urodzenia: 25-01-1912
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Piekutowski był podejrzany przez PUBP w Wysokim Mazowieckim w 1946 roku o przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i nielegalne posiadanie broni. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Meldunki sytuacyjne Szefa WUBP Białystok przesłane do Gabinetu MBP Warszawa za roku 1951. W materiałach znajduje się meldunek dzienny nr 36 z 21.11.1951. PUBP Wysokie Mazowieckie 20.11.1951 aresztował Stanisława Piekutowskiego, sołtysa wsi Brzozowo Korabie. Ww. podejrzewany był o współpracę z oddziałem Józefa Brzozowskiego ps. "Hanka". IPN Bi 045/523 (28/46).
Akta kontrolno-śledcze WUBP Białystok dotyczące śledztwa prowadzonego wobec Stanisława Piekutowskiego. Ww. zatrzymany 20.11.1951 przez PUBP Wysokie Mazowieckie w charakterze podejrzanego o współpracę z oddziałem Kazimierza Kamińskiego ps. "Huzar" na terenie wsi Brzozowo Korabie, gm. Poświętne i osadzony w areszcie przy PUBP Wysokie Mazowieckie. Śledztwo w sprawie ww. zostało wszczęte 26.11.1951 i prowadzone było przez WUBP w Białymstoku, a Stanisław Piekutowski przeniesiony został następnego dnia do Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Śledztwo ukończono 30.11.1951 wraz z wydaniem postanowienia o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej oraz aktu oskarżenia. Zgodnie z treścią aktu S. Piekutowski został oskarżony o to, że na początku kwietnia oraz maja 1951 na terenie wsi Brzozowo Korabie udzielał pomocy K. Kamieńskiemu ps. "Huzar" oraz członkom jego oddziału m.in. Józefowi Brzozowskiemu ps. "Hanka" informując ich o ruchach MO i WP, a także o to, że we wrześniu lub październiku 1951 na terenie wsi Brzozowo Korabie, "jako sołtys tejże wsi mając wiarygodną wiadomość o miejscu pobytu" uzbrojonych członków oddziału "Huzara" nie zawiadomił o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw. Materiały o sygn. KSL-12674 zniszczono 24.10.1975. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku dotyczące Stanisława Piekutowskiego. Wyrokiem WSR Białystok z 25.01.1952 ww. został uznany winnym, iż jako sołtys wsi Brzozowo Korabie na terenie swej wsi spotkawszy w kwietniu 1951 dwóch członków, w maju 1951 czterech członków oraz w październiku 1951 jednego członka z oddziału Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzara", "uzbrojonych w każdym wypadku w broń palną, nie zameldował o tym natychmiast władzom powołanym do ścigania przestępstw". Skazany za powyższe na karę 4 lat pozbawienia wolności wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Wyrok stał się prawomocny z dniem 02.02.1952. S. Piekutowski 22.04.1952 przetransportowany został do Więzienia Sosnowiec-Radocha, skąd 22.04.1952 przeniesiony do OPW w Rudzie Śląskiej. Postanowieniem z 07.04.1953 WSR Białystok zastosował względem ww. ustawę o amnestii (z 22.11.1952), w związku z czym karę więzienia złagodzono do 2 lat z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. WSR Białystok postanowił 09.06.1953 zwolnić warunkowo ww. z odbywania pozostałej części kary, w wyniku tego S. Piekutowski opuścił OWP w Rudzie Śląskiej 21.06.1953. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 30.09.1993 (III Ko. 1642/92) uznano za nieważny wyrok b. WSR Białystok z 25.01.1952 (Sr. 18/52) dotyczący Stanisława Piekutowskiego. Zdaniem Sądu, z zebranych w sprawie dowodów jasno wynika, iż skazanie ww. nastąpiło w związku z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. IPN Bi 212/4425 (Sr. 18/52).
Akta śledztwa prowadzonego przez Departament III MBP w sprawie przynależności do nielegalnego oddziału zbrojnego dotyczące innych osób. Zawierają między innymi Raport Przebiegu Agencyjnego Rozpracowania krypt. "Rozbójnicy" z 30.11.1951 sporządzony przez Sekcję III PUBP w Wysokim Mazowieckim skierowany do Szefa WUBP Białystok. Wg zeznań członka oddziału, Stanisław Piekutowski (sołtys wsi Brzozowo Korabie) miał przetrzymywać w swoich zabudowaniach członków oddziału Józefa Brzozowskiego ps. "Hanka", a na terenie lasu, który był własnością ww. miał być drugi punkt kontaktowy oddziału "Hanki". Podczas działań wojskowych planowano zwerbować S. Piekutowskiego celem uzyskania dalszych kontaktów w organizacji. W związku z tym, że nie przyznał się do utrzymywania kontaktów z organizacją, został aresztowany. IPN BU 0330/189/17 (4690/III/17).
.