Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Kosiński
Miejsce urodzenia: Miodusy Inochy
Data urodzenia: 10-10-1922
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Charakterystyka nr 64 oddziału „Głuszca”. Akta zawierają między innymi kwestionariusz osobowy dotyczący Zdzisława Kosińskiego sporządzony 10.12.1975 w Wydz. „C” KWMO w Białymstoku na członka organizacji „Głuszca”. Zdzisław Kosiński latem 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej, do której należał do 1945 roku. W listopadzie 1945 dołączył do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, przyjmując ps. „Sokół”. Został wcielony do Pogotowia Akcji Specjalnej pod dowództwem „Bitnego”. W okresie 1948-1950 należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem „Chrobrego”. Jesienią 1950 roku stał się członkiem oddziału "Głuszca” oraz jako członek tejże organizacji 30.01.1951 brał udział w walce zbrojonej z patrolem funkcjonariuszy z KP MO w Bielsku Podlaskim na terenie wsi Twarogi. Dnia 21.05.1951 uczestniczył w napadzie na patrol dwóch funkcjonariuszy we wsi Arbasy. Od 30.05 1951 zaczął ukrywać się w bunkrze wybudowanym w pobliżu zabudowań rodziców, nadal utrzymując kontakty z oddziałem „Głuszca”. Zdzisław Kosiński został zatrzymany w wyniku akcji przeprowadzonej dnia 22.10.1951. Posiadał pistolet i amunicję. Zmarł w więzieniu w dniu 5.11.1951. IPN Bi 019/20/1-3 (1/20).
Materiały stanowią kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 2 dot. organizacji VI Partyzancka Brygada Wileńska. VI Partyzancka Brygada Wileńska pod dowództwem „Młota” i „Wiktora” utworzona została z byłych żołnierzy V Partyzanckiej Brygady Wileńskiej dowodzonej przez „Łupaszkę”. Organizacja działała od lutego 1946 do czerwca 1949, a swym zasięgiem obejmowała powiaty: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Białystok, Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Siedlce, Węgrów, Mińsk Mazowiecki. Materiały zawierają między innymi kwestionariusz osobowy dotyczący Zdzisława Kosińskiego sporządzony 20.08.1979 w Wydz. „C” KWMO w Białymstoku na członka VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej. Zdzisław Kosiński działał na terenie Bielska Podlaskiego, jako członek organizacji „Młota”. IPN Bi 019/24/2 (1/24).
Materiały stanowią kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 56 dot. organizacji Narodowe Siły Zbrojne i zawierają miedzy innymi kwestionariusz osobowy dotyczący Zdzisława Kosińskiego sporządzony 04.03.1986 w Wydz. „C” WUSW w Białymstoku na członka Narodowych Sił Zbrojnych. Zdzisław Kosiński od 1943 był członkiem Armii Krajowej. Do wiosny 1945 na terenie powiatu bielskiego należał do organizacji Narodowe Siły Zbrojne. Był w posiadaniu broni i amunicji. W materiałach występuje jako szeregowy członek oddziału pod dowództwem „Bitnego”. Następnie przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. IPN Bi 019/115/3 (2/53).
Materiały Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Listę osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956. Pod pozycją 3837 widnieje Zdzisław Kosiński, który został uwięziony 31.10.1951. Zmarł w więzieniu dnia 05.11.1951. IPN BU 1820/2.
.