Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Maciak
Miejsce urodzenia: Popardowa
Data urodzenia: 18-12-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima" została założona 05.10.1948 przez Referat III PUBP w Nowym Sączu celem zinfiltrowania i ostatecznego rozbicia organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria". W ramach SAO "Zima" została przeprowadzona 28.02.1949 roku pacyfikacja wsi Barnowiec, której mieszkańcy wspierali PPAN "Żandarmerię". W jej wyniku aresztowano 20 współpracowników PPAN, 13 podejrzanych o współpracę oraz 4 żołnierzy PPAN "Żandarmeria", w tym Juliana Maciaka ps. "Kuba". Po realizacji procesowej oraz zakończeniu szczegółowej inwigilacji członków PPAN rozpracowanie zakończono, akta złożono 01.10.1956 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 73/Ob. Akta o sygn. IPN Kr 075/50 t. 1-7 (73/Ob).
Akta kontrolno-śledcze PUBP w Nowym Sączu dotyczące Juliana Maciaka oraz innych osób związanych z Polską Podziemną Armią Niepodległościową "Żandarmeria". Julian Maciak został zatrzymany 28.02.1949 przez PUBP w Nowym Sączu podczas akcji pacyfikacji przez UB wsi Barnowiec. Oskarżony o współpracę i udzielanie pomocy organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria". Podejrzany ponadto o udział w akcji PPAN przeciwko spółdzielni w Nowym Sączu w grudniu 1948. W czasie śledztwa zmuszany był biciem do przyznania się do winy. Zeznania częściowo odwołał. Od oskarżenia o udziale w akcji przeciw spółdzielni uniewinnił go Wojskowy Sąd Rejonowy 16.05.1949. Akta o sygn. IPN Kr 07/1626 (1733/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Krakowie przeciwko Julianowi Maciakowi ps. "Kuba" i innym. J. Maciak był współpracownikiem PPAN "Żandarmeria". Postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu wydała 09.03.1949 WPR w Krakowie. Akt oskarżenia przekazano do WSR w Krakowie. Skazany 16.05.1949 przez WSR w Krakowie na 1 rok więzienia. Od tego wyroku wniósł 02.06.1949 skargę rewizyjną do Najwyższego Sądu Wojskowego prokurator WPR Piotr Smolnicki v. Józef Holender. Jego skarga rewizyjna została uwzględniona - 09.12.1949 NSW uchylił wyrok WSR w Krakowie z 16.05.1949 i przekazał "do ponownego rozpoznania w innym składzie sądu". Na posiedzeniu 31.08.1950 WSR w Krakowie skazał J. Maciaka na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. Od tego wyroku ponownie odwołał się do NSW prok. Piotr Smolnicki i ta skarga również została uwzględniona. W związku z postanowieniem NSW z 27.11.1950, WSR w Krakowie skazał 19.05.1951 roku J. Maciaka na 2 lata więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 111/2039 (Pr II 435/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Julianowi Maciakowi i innym. J. Maciak wyrokiem WSR w Krakowie z 16.05.1949 został skazany na 1 rok więzienia. Od tego wyroku do NSW w Warszawie dwukrotnie odwołał się prokurator WPR w Krakowie Piotr Smolnicki vel Holender (skazany w 1951 przez NSW na 8 lat więzienia za współpracę z Kripo w gettcie krakowskim i zdegradowany z ppłk. do szeregowca). Ostatecznie J. Maciak został skazany 19.05.1951 roku przez WSR w Krakowie na 2 lata więzienia, z zaliczeniem na poczet kary okresów tymczasowego aresztowania 01.03.1949-31.08.1950 i od 19.12.1950-19.05.1951. Z sentencji postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie o odszkodowanie wynika, że poza biciem podczas śledztwa J. Maciak był głodzony oraz zmuszano go do ciężkiej pracy w charakterze górnika. Akta o sygn. IPN Kr 110/4285 (Sr 659/50).
Akta wykonania kary Juliana Maciaka. Został osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Przeniesiony 31.05.1951 do więzienia w Potulicach, a następnie do Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie. Akta zawierają odpis wyroku WSR w Krakowie z 19.05.1951. Akta o sygn. IPN Kr 111/3431 (W 514/51).
Charakterystyka nr 76 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir". Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają Kwestionariusz Osobowy Juliana Maciaka. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.