Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Nowakowski
Miejsce urodzenia: Nawojowa
Data urodzenia: 20-06-1927
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Leon
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Nowakowski był żołnierzem PPAN "Żandarmeria". Opracowywany przez SB jako kandydat na TW w celu inwigilacji byłych żołnierzy PPAN. Został zarejestrowany 27.11.1962 pod nr KR 2794 przez KPMO w Nowym Sączu. Z pozyskania zrezygnowano z powodu kilkukrotnej, zdecydowanej odmowy L. Nowakowskiego. Materiały sprawy złożono 23.02.1965 w Archiwum Wydz. "C" KWMO Kraków pod sygn. 38029/I-k. Akta o sygn. IPN Kr 009/6960 (38029/I-k).
Leon Nowakowski był rozpracowywany przez PUBP/PUdsBP w Nowym Sączu z powodu przynależności do PPAN "Żandarmerii". Akta złożono 07.11.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 24787/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 24787/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały śledztwa WUBP w Krakowie przeciwko L. Nowakowskiemu ps. "Żuraw", "Góral" i innym wraz z dokumentami operacyjnymi rozpracowania organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa (PPAN) "Żandarmeria" prowadzonego w latach 1948-1949. Materiały zawierają protokoły przesłuchań, dokumentację zabezpieczenia rozprawy sądowej, akt oskarżenia, doniesienia agentury na członków PPAN w tym na Leona Nowakowskiego oraz korespondencję poszczególnych pionów UB w przedmiotowej sprawie. L. Nowakowski został zatrzymany przez PUBP w Nowym Sączu 12.07.1949 za przynależność do PPAN "Żandarmeria". W akcie oskarżenia sporządzonym 08.07.1949 przez naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie L. Nowakowskiemu zarzucono przynależność i udział w akcjach organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria" oraz posiadanie broni. Całość materiałów w tej sprawie zarchiwizowanych przez WUBP pod różnymi sygnaturami skomasowano w KWMO w Krakowie 18.09.1968 pod sygn. 1166/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/1063/III (1166/III-gr.) t. 1-6.
Żołnierze i współpracownicy PPAN "Żandarmeria", w tym Leon Nowakowski, byli rozpracowywani w ramach Sprawy Kontrolnego Rozpracowania krypt. "Żandarmeria". Wobec braku wyników w rozbiciu PPAN sprawa została założona 30.07.1949 przez Wydz. I Departamentu III MBP w Warszawie, celem kontroli i udzielenia pomocy w rozpracowaniu organizacji Wydziałowi III WUBP w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 07/1063 t. 2 (1166/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie przeciwko Leonowi Nowakowskiemu i innym. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu L. Nowakowskiego wydała 05.07.1949 WPR w Krakowie. Akt oskarżenia został przesłany do WPR w Krakowie 08.07.1949. Sprawa została skierowana do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2132 (Pr II 699/49).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Krakowie w sprawie przeciwko Leonowi Nowakowskiemu i innym. Oskarżony o przynależność do oddziału zbrojnego "Żandarmeria" organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa i udział w jego akcjach oraz o nielegalne posiadanie broni. Po rozprawie odbywającej się w dniach 08.08 -13.08.1949 skazany przez WSR 13.08.1949 w trybie doraźnym na 15 lat więzienia. Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Na podstawie amnestii kara została zmniejszona o 1/3, a jej koniec został wyznaczony na 02.07.1959. Zwolniony warunkowo 21.09.1956. Akta o sygn. IPN kr 110/3411 (Sr. 626/49) t. 1-4.
Księga Główna więźniów CW we Wronkach. Leon Nowakowski przybył do Centralnego Więzienia we Wronkach 12.10.1949 transportem z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN Po 3/59.
Księga Główna CW we Wronkach. Leon Nowakowski został przetransportowany 26.05.1955 z CW we Wronkach do Więzienia Karno-Śledczego w Sieradzu. Akta o sygn. IPN Po 3/63.
Charakterystyka nr 76 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir". Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają Kwestionariusz Osobowy Leona Nowakowskiego, który występuje jako żołnierz PPAN "Żandarmeria". Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.