Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rudolf
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: Nawojowa
Data urodzenia: 15-05-1919
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: August
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Rudolfowi Słowińskiemu i innym. Został zatrzymany 27.08.1949 przez PUBP w Nowym Sączu w związku z współpracą z organizacją Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria" i osadzony w Więzieniu Centralnym przy ul. Montelupich w Krakowie. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała 06.09.1949 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie. R. Słowiński w marcu 1949 roku przez 1 dobę udzielił schronienia i pożywienia żołnierzom PPAN. Akt oskarżenia został sporządzony 23.09.1949 w PUBP w Nowym Sączu, przesłany do WPR w Krakowie 30.09.1949. Materiały złożono 27.05.1950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 5899/I. Przerejestrowano 05.02.1969 do nr 1849/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1741 (1849/III).
Sprawa prowadzona przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Krakowie przeciwko Rudolfowi Słowińskiemu i innym. Tymczasowo aresztowany 06.09.1949 z powodu udzielenia schronienia i pożywienia żołnierzom PPAN "Żandarmeria", w tej liczbie Julianowi Twardowskiemu ps. "Rogacz" oraz Henrykowi Ferencowi ps. "Granit". Oskarżony z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946. Osadzony w Centralnym Więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Po sporządzeniu aktu oskarżenia sprawa została przekazana do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2254 (Pr II 906/49).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w sprawie przeciwko Rudolfowi Słowińskiemu i innym współpracownikom Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej "Żandarmeria". Został skazany 21.10.1949 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie z art. 18. par. 1 dekretu z 13.06.1946 na 1,5 roku więzienia za udzielenie schronienia żołnierzom Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej i nie zameldowanie o tym UB. Koniec kary został wyznaczony na 06.03.1951 roku. Osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. Przeniesiony 26.02.1950 do Centralnego Więzienia Karnego w Sztumie, gdzie pracował na Kolonii Rolnej. Pismem z 08.05.1950 zwrócił się do WSR w Krakowie z prośbą o warunkowe zwolnienie. Prośba nie została uwzględniona, jako "przedwczesna". W dniu 25.09.1950 roku o warunkowe zwolnienie męża zwróciła się do WSR w Krakowie Elżbieta Słowińska. Na niejawnym posiedzeniu 04.01.1951 WSR w Krakowie postanowił uwzględnić prośbę E. Słowińskiej. R. Słowiński został zwolniony warunkowo z więzienia 12.01.1951 roku. Materiały dotyczące odbywania przez Rudolfa Słowińskiego kary w Centralnym Więzieniu Karnym w Sztumie znajdują się także w Skorowidzach Alfabetycznych Centralnego Więzienia w Sztumie o sygn. IPN Gd 37/3,5,6. Akta o sygn. IPN Kr 110/3644 (Sr 909/49), IPN Gd 37/3,5,6.
"Charakterystyka nr 76" opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny, jej dowódcą był Stanisław Pióro ps. "Emir", kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają Kwestionariusz Osobowy Rudolfa Słowińskiego, który występuje jako współpracownik PPAN, który udzielił organizacji PPAN schronienia i żywności oraz dostarczał informacji o aresztowaniach. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.