Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Roman
Nazwisko: Bielaszewski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 21-10-1938
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Grudziądzu i Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w 1953 dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Oddział Partyzancki Ziemi Pomorskiej<". Śledztwo zamknięto 10.08.1953. W aktach zachował się raport o wszczęciu Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia o krypt. "Bory". Z akt wynika, iż 10.08.1953 podprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy zamknął śledztwo (IV Sb 5/53) i przekazał sprawę do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. IPN By 070/3940 (4034/III).
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 17.10.1953 został uznany winnym m.in. tego, iż "działając z rozeznaniem" brał udział w zebraniach, na których omawiano "różnego rodzaju przestępstwa, a między innymi przestępstwa polegające na rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego (...)" i skazany na umieszczenie w Zakładzie Poprawczym. IPN By 112/480-481 (IV K 139/53).
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o krypt. "Organizator" prowadzonej przez PUdsBP w Grudziądzu w okresie 1956-1961 (od 21.11.1960 jako Sprawa Operacyjnej Obserwacji) dot. założyciela "nielegalnej organizacji młodzieżowej >Oddział Partyzantów Ziemi Pomorskiej<". Edward Bielaszewski występuje jako kontakt ww. i były członek tejże organizacji. IPN By 044/563 (2192/II).
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia o krypt. "Bory" (nr 386/56) prowadzona przez PUdsBP w Grudziądzu w 1956 roku dot. "grupy osób wywodzących się z b. nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Oddział Partyzantki Ziemi Pomorskiej<, podejrzanych o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej i posiadanie broni palnej". Sprawę zakończono w związku z niepotwierdzeniem się podejrzeń. Materiałów brak. Wpis opracowano na podstawie materiałów zachowanych w aktach o sygn. IPN By 070/3940 t. 1 i IPN By 044/563.
Opracowanie wewnątrzresortowe-charakterystyka sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy w roku 1974. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Oddział Partyzantów Ziemi Pomorskiej<", działającej na terenie Grudziądza w okresie od jesieni 1952 do kwietnia 1953. Edward Bielaszewski występuje jako członek ww. organizacji. IPN By 09/20 (Nr 20/0).
Dnia 13.05.1981 zarejestrowany pod nr. 4223 przez Wydz. III "A" KW MO w Wałbrzychu w kategorii kandydata na Tajnego Współpracownika. Wyrejestrowany 13.05.1982. Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji. Materiały zniszczono 18.05.1982 w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Edwarda Bielaszewskiego, umieszczonego w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie w okresie od 13.05.1982 do 15.06.1982. Internowany na podstawie Decyzji Nr 484 KW MO w Wałbrzychu z dnia 08.05.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 109 z dnia 15.06.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi nielegalną działalność w postaci powielania i kolportowania wydawnictw bezdebitowych". IPN Wr 30/34 (18/82).
Dnia 26.07.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu pod nr. 5348 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie "Korda" założonego na "fakt wrogiej działalności w środowiskach, terror". Prowadzenie kwestionariusza zakończono 26.05.1983 z "powodu zaniechania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 1237/II zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 19.02.1986 zarejestrowany przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu pod nr. 9708 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Kalendarz" (nr rej. 9585), przekwalifikowanej 14.04.19 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Sprawa była prowadzona okresie 09.01.1986-13.06.1986 i dotyczyła "nielegalnej propagandy". Materiały o sygn. 2297/II zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia RSD 6/86, prowadzonego w 1986 roku przez Wydz. Śledczy WUSW w Wałbrzychu, dot. "sporządzania i rozpowszechniania publikacji w postaci materiałów jednostronicowego kalendarza na 1986 r. bez wymaganego zezwolenia", w tym przez Edwarda Bielaszewskiego. W kompozycji kalendarza umieszczono m.in. "elementy nawiązujące do b. NSZZ >Solidarność<" oraz "fragmenty homilii ks. Jerzego Popiełuszki". Dochodzenie przeciwko ww. umorzono "z braku cech przestępstwa", natomiast część sprawy wyłączono i skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha. Ze znajdujących się notatek wynika, iż w dniu 06.06.1986 Kolegium I ukarało Edwarda Bielaszewskiego "30 tys. zł grzywną z zamianą na 60 dni aresztu zastępczego w razie nieuiszczenia w terminie". Dnia 24.07.1986 Kolegium ds. przy Wojewodzie Wałbrzyskim utrzymało w mocy rozstrzygnięcie Kolegium I Instancji. IPN Wr 028/183 (204/III).
.