Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Hałubek
Miejsce urodzenia: Drużykowa Włoszczowa
Data urodzenia: 28-05-1924
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Ksawera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Kielcach w latach 1946-1947 przeciwko grupie osób, w tym Jadwidze Hałubko, które usiłowały doprowadzić do ucieczki z aresztu Franciszka Jaskulskiego, ps. "Zagończyk". Sprawa zakończyła się sporządzeniem w dniu 24.02.1947 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach. IPN Ki 013/858 (1078/III, IPN Kr 0256/858, IPN BU 0418/858).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 13.04.1947 Jadwiga Hałubek została uznana winną tego, że "usiłowała ułatwić ucieczkę przebywającemu w areszcie >Zagończykowi< i w tym celu w połowie października 1946 r. napisała i podała (...) gryps (...), w którym prosiła o udzielnie pomocy >Zagończykowi< w jego próbie uwolnienia się z aresztu", i skazana na 1 rok więzienia. Karę w całości darowano. Ww. opuściła Więzienie w Kielcach 18.04.1947. IPN Ki 41/689 (Sr 338/47, IPN Kr 108/689).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1948 dot. przynależności Jadwigi Hałubek do "nielegalnej organizacji podziemnej". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 21.12.1948 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. została oskarżona o to, że "będąc członkiem nielegalnej organizacji podziemnej >Wolność i Niezawisłość< od kwietnia 1947 do dnia zatrzymania, tj. 19 lipca 1948, w celu usunięcia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu, zagarnięcia ich władzy i zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, występując pod ps. >Wisła<, kontaktowała się drogą korespondencji konspiracyjnej i przyjmowała wiadomości od członków >WiN-u< (...), którym przekazywała nastawienia do dalszej wrogiej działalności konspiracyjnej w szeregach podziemnej organizacji >WiN-u<". Do akt dołączona sprawa operacyjna o nr. 32171/II złożona w archiwum w 1955 przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu dot. kontroli Jadwigi Hałubek. IPN Wr 038/557 (2267/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 1949 Jadwiga Hałubek została uznana winną tego, że "w okresie od kwietnia 1947 r. do 19.07.1948 r. na terenie woj. wrocławskiego weszła w porozumienie z innymi osobami w celu usunięcia przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu, zagarnięcia ich władzy i zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego" i skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 19.07.1948. Karę pozbawienia wolności ww. odbywała w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, skąd została zwolniona w dniu 19.01.1950 (po odbyciu kary). Postępowanie w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej było prowadzone pod sygn. Pr II 2868/48. IPN Wr 21/3145 (Sr 29/49).
.