Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Duduś
Miejsce urodzenia: Bukowsko
Data urodzenia: 22-06-1900
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 15.12.1947 do 16.06.1948 dot. grupy osób, w tym Ludwika Dudusia, podejrzanych o "przynależność do nielegalnej organizacji WiN" na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia przez of. śledczego i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/420 (1799/III).
Akta postępowania prokuratorskiego Pr 1534/48 wyłączonego dnia 05.06.1948 do odrębnego prowadzenia z postępowania Pr II 1086/47, dot. przynależności do "nielegalnej organizacji WiN". Ludwik Duduś został oskarżony m.in. o to, że "usiłował wspólnie z innymi członkami WiN-u przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego, przez to, że brał czynny udział jako informator z dziedziny politycznej i administracyjnej w nielegalnej organizacji WIN na terenie Kłodzka (...)". Dnia 16.07.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez of. śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do WSR we Wrocławiu. IPN Wr 155/150 (Pr 1534/48).
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania o krypt. "Kolumna" prowadzona przez Sekcję II Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. członków "WiN" w latach 1948-1949. Ludwik Duduś występuje w tomie 1 akt w "Planie Agenturalnego rozpracowania pod krypt. >Kolumna<" z 15.01.1948 jako" informator z terenu Kłodzka" aresztowany w 1947. IPN Wr 024/63 t. 1 (314/II).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16.08.1948 Ludwik Duduś został uznany winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i skazany na karę łączną 12 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Karę pozbawienia wolności ww. odbywał w Więzieniu Nr 2 i 1 we Wrocławiu oraz w Więzieniu w Rawiczu (od 02.03.1949). Zmarł w szpitalnym więzieniu 11.12.1951. Dnia 08.04.1993 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok WSR z 16.08.1948 dot. Ludwika Dudusia. IPN Wr 102/93-94 (Sr 934/48), IPN Wr 400/1081 (III Ko 96/93/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji pn. >Wolność i Niepodległość< Okręgu Dolnośląskiego, działającej w latach 1945-46 na terenie Dolnego Śląska i innych województw (...)". Ludwik Duduś występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/6 (F-6).
.