Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Fiut
Miejsce urodzenia: Grodziszów
Data urodzenia: 15-03-1924
Imię ojca: NN
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Oświadczenie Jana Fiuta złożone przed komisją amnestyjną PUBP w Lublinie dnia 07.03.1947. Ww. ujawnił, iż należał do nielegalnej organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN)- oddział pod dowództwem "Zapory". Akta o sygn. E-35275 zniszczono w 1988 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 11.02.1949 Jan Fiut został uznany winnym m.in. tego, iż "w październiku 1947 r. na terenie województwa wrocławskiego zorganizował związek mający na celu zbrodnie, dokonywanie napadów rabunkowych z bronią w ręku i pełnił w nim funkcje kierowniczą, aż do dnia zatrzymania tj. do dnia 11 grudnia 1848 r.", i skazany na karę łączną - karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze wraz z przepadkiem całego mienia. Decyzją z 04.03.1949 Prezydent RP nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do ww. Z akt wynika, iż śledztwo w sprawie działalności Jana Fiuta pod nr. 1218/48, w okresie od 07.12.1948 do 14.01.1949, prowadził Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu oraz Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu (znak akt Pr 2683/48). IPN Wr 21/3214 (Sr 121/49).
Akta więzienne Jana Fiuta skazanego wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 11.02.1949 na karę śmierci, osadzonego w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu. Wyrok wykonano w dniu 07.03.1949 przez rozstrzelanie. IPN Wr 1/72 (W 73).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej nad wykonaniem kary dot. Jana Fiuta, skazanego na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w dn. 11.02.1949. IPN Wr 155/962 (Pr 2683/48).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dot. "bandy terrorystyczno-rabunkowej, o zabarwieniu WiN, działającej w okresie 1947/48 na terenie pow. Kłodzko i Wrocławia". Według kwestionariusza osobowego Jan Fiut "od 10.1947 r. do 11.12.1948 r. był dowódcą ww. bandy". IPN Wr 049/12 (F-12), IPN BU 0179/12 (Charakterystyka Nr 12, p. 9).
.