Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Anna
Nazwisko: Ćwikielnik
Nazwisko rodowe: Papp
Miejsce urodzenia: Sanok-Krosno
Data urodzenia: 06-01-1922
Imię ojca: Dionizy
Imię matki: Alina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Śledztwo Wydziału Śledczego WUBP we Wrocławiu dot. członków organizacji "Inspektorat Afryka". Irenie Ćwikielnik postawiono zarzut, iż w 1946 roku "pozostawała w porozumieniu z członkami nielegalnej podziemnej organizacji wywrotowej pod nazwą A.K. >Inspektorat Afryka< dążącej do obalenia przemocą (...) ustroju Państwa Polskiego, utrzymując w mieszkaniu swoim punkt przejściowy dla członków organizacji" oraz posiadała broń bez wymaganego zezwolenia. Śledztwo zakończono sporządzeniem 05.10.1946 aktu oskarżenia przez kierownika Sekcji Śledczej WUBP we Wrocławiu i jego przesłaniem wraz z wnioskiem o skierowanie sprawy do sądu do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Akta dot. Ireny Ćwikielnik złożone pod sygn. 618/I zostały włączone do materiałów o sygn. 1066/I, przekwalifikowanych następnie na sygn. 1066/III. IPN Wr 038/202 t. 36 (1066/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 15.11.1946 (Sr 1261/46) Irena Ćwikielnik została uznana winną tego, iż "od nie ustalonego czasu do dnia 27.06.1946 we Wrocławiu przechowywała bez zezwolenia" dwa pistolety, i skazana na 2 lata więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. Postanowieniem z 10.03.1947 WSR darował jej w całości ww. karę więzienia. IPN Wr 102/130 (6857/91/67), IPN Wr 102/131(6857/91/68), IPN Wr 102/132 (6857/91/69), IPN Wr 102/133 (6857/91/70).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w latach 1973-1980. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. WiN >Inspektorat Afryka< działającej w roku 1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Irena Ćwikielnik występuje w materiałach jako członek organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5).
.