Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Twardowski
Miejsce urodzenia: Nawojowa
Data urodzenia: 04-06-1930
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Julian Twardowski ps. "Rogacz" występuje w materiałach operacyjnych i śledztwa WUBP w Krakowie prowadzonego w okresie 1948-1949 przeciwko organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa (PPAN) "Żandarmeria". Akta zawierają protokoły przesłuchań, dokumentację zabezpieczenia rozprawy sądowej, akt oskarżenia, doniesienia agentury na członków PPAN oraz korespondencję poszczególnych pionów UB w przedmiotowej sprawie. Całość materiałów w tej sprawie zarchiwizowanych przez WUBP pod różnymi sygnaturami skomasowano w KWMO w Krakowie 18.09.1968 pod sygn. 1166/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/1063/III (1166/III-gr.) t. 1-6.
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania krypt. "Malaga" została założona na początku 1948 roku przez PUBP w Nowym Sączu. Sprawa ta dotyczyła członków i współpracowników organizacji PPAN "Żandarmeria", w tym Juliana Twardowskiego ps. "Rogacz". Informacje pozyskiwane do tej sprawy pochodziły od informatora ps. "Wicher". W ramach SAR krypt. "Malaga" w lipcu 1948 PUBP w Nowym Sączu rozpoczął próby pozyskania w PPAN agentury. Rozpracowanie PPAN było kontynuowane w ramach Sprawy Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima". Akta o sygn. IPN Kr 075/50 t. 1 (73/Ob).
Sprawa Agenturalnego Opracowania krypt. "Zima" została założona 05.10.1948 przez Referat III PUBP w Nowym Sączu celem zinfiltrowania i ostatecznego rozbicia organizacji niepodległościowej PPAN "Żandarmeria". W ramach SAO "Zima" została przeprowadzona w lutym 1949 roku pacyfikacja wsi Barnowiec, której mieszkańcy wspierali PPAN "Żandarmerię". Przeprowadzono aresztowania członków PPAN, w tym ks. Władysława Gurgacza. Julian Twardowski ps. "Rogacz" zginął 13.07.1949 w zasadzce UB/KBW. Na początku lipca 1949 roku KBW odkryło i zlikwidowało główną siedzibę PPAN "Żandarmeria". W sierpniu 1949 roku funkcjonariusze UB wprowadzając do PPAN agenta o ps. "Las" we współpracy z czechosłowacką StB pod pozorem przerzutu żołnierzy PPAN na teren Austrii, przygotowali zasadzkę, w którą wpadł także S. Pióro. W tej sytuacji, w celu uniknięcia zatrzymania przez UB, popełnił on samobójstwo. Organizacja PPAN "Żandarmeria" została rozbita, jednak SAO "Zima" była kontynuowana, w celu wykrycia i aresztowania wszystkich pomocników PPAN. Sprawę została zakończona i materiały złożono 01.10.1956 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 73/Ob. Akta o sygn. IPN Kr 075/50 t. 1-7 (73/Ob).
"Charakterystyka nr 76" opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir", „Mohort”. Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Jego dowódcą został Mieczysław Rembiasz ps. „Orlik”, „Grom”, a następnie sam S. Pióro. Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają Kwestionariusz Osobowy Juliana Twardowskiego ps. "Rogacz", "Jeremi", który występuje jako żołnierz Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej "Żandarmeria", biorący udział w jej akcjach, a m.in. w likwidacji członka ORMO w Haczowie 23.10.1948; zastrzelony przez ekspedycję UB/KBW 13.07.1949. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X). Charakterystyka PPAN "Żandarmeria" znajduje się również pod sygn. IPN BU 0172/76 t. 1-2, IPN BU 00294/49 t. 45 oraz IPN BU 024/101.
.