Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Wiktor
Miejsce urodzenia: Popardowa
Data urodzenia: 23-02-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrolowany operacyjnie przez PUBP/PUdsBP w Nowym Sączu w okresie 1948-55 z powodu współpracy z organizacją Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria". Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w 1955 roku w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 24792/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 24792/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Władysław Wiktor został zatrzymany przez Referat Śledczy PUBP w Nowym Sączu 16.08.1948 z powodu współpracy z antykomunistyczną organizacją zbrojną Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria". Osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. W jego domu została przeprowadzona rewizja. W czasie śledztwa UB stosowało niedozwolone ówczesnym prawem metody. Akt oskarżenia został sporządzony 27.11.1948 w Wydz. Śledczym WUBP w Krakowie i przesłany do WPR w Krakowie. Oskarżony z art. 18 par. 1 Dekretu z 13.06.1946 o to, że nie powiadomił UB o miejscu pobytu organizacji PPAN "Żandarmeria". Po realizacji procesowej materiały operacyjne i śledcze w/w sprawy złożono 06.03.1950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 5658/I. Przerejestrowano 25.03.1969 do sygn. 1874/III. Akta zawierają dokumenty dotyczące inwigilacji W. Wiktora po jego wyjściu z więzienia oraz informacje dotyczące próby werbunku W. Wiktora przez SB na TW. Od werbunku odstąpiono. Akta o sygn. IPN Kr 07/1776 (1874/III).
Akta prokuratorskie i nadzoru WPR w Krakowie w sprawie przeciwko współpracownikowi PPAN Władysławowi Wiktorowi. Postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu wydał 26.08.1948 wiceprokurator WPR w Krakowie mjr Piotr Smolnicki v. Józef Holender (skazany w 1951 roku przez NSW na 8 lat więzienia za współpracę z Kripo podczas pobytu w getcie krakowskim i zdegradowany z ppłk. do szeregowca). Sprawa została przekazana 30.11.1948 wraz z aktem oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/1460 (Pr 1417/48).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym przeciwko Władysławowi Wiktorowi. Rozprawa odbyła się 09.12.1948. Sąd orzekał w składzie: przewodniczący - kpt. Jan Kołodziej, ławnicy: strz. Teodor Ziarniak i strz. Marian Pawłowski. Skazany na 2 lata więzienia za współpracę z oddziałem PPAN. Karę odbywał w Ośrodku Pracy w Jaworznie, a następnie w więzieniu w Jaworznie. Zwolniony z więzienia 09.12.1950, po odbyciu całości kary. Akta o sygn. IPN Kr 110/2862 (Sr 924/48).
Charakterystyka opracowana przez Wydział "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji "Polska Podziemna Armia Niepodległościowa" (PPAN) "Żandarmeria" pod dowództwem Stanisława Pióro ps. "Emir", działającej w latach 1947-1949 na terenie Nowego Sącza, Krakowa, Rymanowa, Haczowa, w d. woj. rzeszowskim. Akta zawierają kwestionariusz osobowy Władysława Wiktora, który występuje jako osoba, która nie powiadomiła UB o istnieniu organizacji. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.