Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Maria
Nazwisko: Górska
Nazwisko rodowe: Rogucka
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 28-06-1961
Imię ojca: Józef
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana 26.11.1982 pod nr 8583 do SOR krypt. "Alert I" (nr 8445) dot. "działalności antysocjalistycznej na bazie b. NZS UMK w Toruniu". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1432/II zostały zniszczone 30.01.1990 przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1432/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa w sprawie "ulotek ujawnionych w różnych miejscach Torunia w okresie od 20.12.1981 do 20.01.1982". W dn. 8.11.1982 przeszukano mieszkanie w/w w związku z podejrzeniem "posiadania materiałów bezdebitowych sygnowanych przez podziemne struktury NZS UMK w Toruniu". IPN By 082/144 t. 11 (197/III)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się informacja z 06.02.1985 świadcząca o zainteresowaniu operacyjnym ww. przez Wydz. II WUSW Toruń. Powodem zainteresowania była chęć podjęcia pracy za granicą. IPN By 681/32840 (EATo 32840)
.