Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Maksimowicz
Miejsce urodzenia: Ogrodniki
Data urodzenia: 26-10-1912
Imię ojca: Karol
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Józef Maksymowicz
urodzony/a 26- 10-1912 Ogrodniki
Imiona rodziców: Karol Katarzyna


Józef Maksymowiczus
urodzony/a 26- 10-1912 Ogrodniki
Imiona rodziców: Karol Katarzyna


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 12.09.1962 zarejestrowany pod numerem 879 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego prowadzonego w okresie od 12.09.1962 do 23.05.1974 przez KP MO Sejny z powodu „wrogiej działalności nacjonalistycznej wśród litewskiej mniejszości narodowej”, a także „występował wrogo wobec władzy ludowej i zachodzących przemian społeczno-politycznych w kraju”. Materiały o sygn. II-1305/C zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce personalnej i pracy TW ps. „Piast” (nr rej. 121) zachowały się informacje dot. Maksimowicza Józefa, który figuruje jako aktywny działacz organizacji litewskiej "Związek Świętego Kazimierza” działającej w rejonie Puńsk-Widugiery, a także były Przewodniczący Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Puńsku, wobec którego była prowadzona sprawa agenturalnego sprawdzenia 468/57 i ewidencyjno-obserwacyjna nr 1741/57. IPN Bi 0088/807/1-2 (13055/I).
.