Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Bublik
Miejsce urodzenia: Nawojowa
Data urodzenia: 17-08-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bronisław Bublik był kontrolowany operacyjnie przez PUdsBP w Nowym Sączu w ramach Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia nr 47/E/55 w związku ze swoją ucieczką z Polski oraz działalnością niepodległościową, prowadzoną przed ujawnieniem. Do rozpracowania B. Bublika UB użyło agentury, m.in.: inf. "Papieros", inf. "Szczery", inf. "Wiewiór", inf. "Tajny", inf. "Wiśniewski", inf. "Erwin" i in. W dniu 16.04.1956 SAS została przekształcona w Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną. W okresie okupacji B. Bublik był żołnierzem AK, ps. "Murzyn". Po wojnie należał do oddziału Władysława Lewickiego ps. "Lawina", następnie do organizacji niepodległościowej Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja", a potem został dowódcą oddziału niepodległościowego. Ujawnił się 03.04.1947 przed PUBP w Nowym Sączu, uzyskując zaświadczenie nr 45712. Po ujawnieniu przedostał się za granicę. Sprawa nr 47/E/55 została zakończona 17.02.1959. Materiały złożono 23.02.1959 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod dawną sygn. 3403/R. Przerejestrowano 18.02.1967 do nr 9106/II. Akta zawierają m.in. oświadczenie z ujawnienia. W materiałach znajdują się również sprawy dotyczące 2 innych osób, w tym brata Bronisława Bublika - Władysława. Akta o sygn. IPN Kr 010/8951 (9106/II).
Rozpracowanie Referatu III PUBP w Nowym Sączu na grupę Bronisława Bublika "Żara". Po ujawnieniu w 1947 roku przed PUBP w Nowym Sączu zbiegł za granicę i rozpracowanie jego osoby nie dawało efektów. Donosy agentury: "Erwina", "Szczerego" i innych dotyczyły w większym stopniu żołnierzy Bublika. Rozpracowanie objęło także rodzinę Bublika. W aktach brak dokumentów dotyczących zakończenia rozpracowania krypt. "NZ-2". Materiały zawierają dokumenty z okresu wcześniejszego, zwłaszcza dotyczy to tomu 3. Zawierają także 2 inne rozpracowania: "NZ-1" i "NZ-3", dotyczące pozostałych grup organizacji niepodległościowej Stanisława Piszczka "Okrzei", tj. Andrzeja Szczypty "Zenita" i Mariana Mordarskiego "Śmigi". Akta o sygn. IPN Kr 075/199 t. 1-3 (978/OB).
Charakterystyka nr 12, dot. organizacji o nazwie "Oddział Partyzancki AK >Błyskawica<", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1979. Organizacja działała w okresie od kwietnia 1945 do początków 1947 roku pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień" na terenie powiatu nowotarskiego oraz części powiatów: limanowskiego, myślenickiego i nowosądeckiego. Była to jedna z największych organizacji niepodległościowych, liczyła w sumie ponad 700 żołnierzy oraz ponad 120 współpracowników. Partyzanci Kurasia przeprowadzili w sumie około tysiąca akcji zbrojnych, polegających na rozbijaniu posterunków MO, rekwizycjach czy likwidacji funkcjonariuszy komunistycznych i ich współpracowników. Prowadzili działalność propagandową i uświadamiającą miejscową ludność, gromadzili informacje o przestępcach pospolitych i aktywistach PPR. Akta zawierają kwestionariusz Bronisława Bublika, ps. "Erwin", "Żar", "Murzyn", który występuje jako żołnierz organizacji Stanisława Piszczka "Okrzei", a następnie dowódcy VII Kompanii "Ognia", ujawniony 03.04.1947. Akta o sygn. IPN Kr 074/12 t. 1-5 (12/X).
Charakterystyka nr 56, opracowana w latach 1978-1979 w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dot. organizacji niepodległościowej "Grupa Żandarmeria AK", dowodzonej przez Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja". Współinicjatorem powstania oddziału był Marian Mordarski ps. "Ojciec", a w grupie znaleźli się także m.in. Andrzej Szczypta "Zenit" oraz Bronisław Bublik "Erwin", "Żar". Oddział przeprowadził wiele akcji, np. rozbicie posterunku SOK w Kamionce Wielkiej, rozbicie posterunku MO w Nawojowej, wysadzenie pomnika żołnierzy sowieckich w Nowym Sączu, likwidację kpt. Piotra Łukina, żołnierza sowieckiego kontrwywiadu wojskowego "Smiersz" i wiele innych. W kwietniu 1946 roku oddział został podzielony na 3 mniejsze, nad którymi dowództwo objęli: Bublik, Mordarski i Szczypta. Dwaj pierwsi podporządkowali się J. Kurasiowi ps. "Ogień", natomiast Szczypta działał w ramach oddziału NSZ "Żandarmeria" Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", a od stycznia 1947 roku również podporządkował się "Ogniowi". Akta zawierają kwestionariusz Bronisława Bublika, który występuje jako dowódca grupy w organizacji Okrzei, biorący pełny udział w jej akcjach, a szczególnie w rozbrajaniu posterunków MO. Ujawniony 03.04.1947 w PUBP w Nowym Sączu. Po ujawnieniu zbiegł za granicę, do USA. Akta o sygn. IPN Kr 074/55 (56/X).
.