Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Górka
Miejsce urodzenia: Łazy Biegonickie
Data urodzenia: 02-04-1909
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Józef
Imię matki: Franciszka
Znany/a też jako:
Jan Górka
urodzony/a 28- 03-1909 Łazy Biegonickie
Imiona rodziców: Józef Franciszka


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Górka był rozpracowywany przez PUBP/PUdsBP w Nowym Sączu z powodu współpracy z Polską Podziemną Armią Niepodległościową "Żandarmeria". Sprawę zakończono i materiały złożono 07.11.1955 w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie pod dawną sygn. 30252/II. Akta nie zachowały się. Akta o dawnej sygn. 30252/II zostały zniszczone. Brak informacji o dacie ich zniszczenia. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Janowi Górce i innym. Zatrzymany 27.08.1949 przez PUBP w Nowym Sączu za współpracę z organizacją Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria". Akt oskarżenia sporządził 19.09.1949 oficer śledczy PUBP w Nowym Sączu. Sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie. Materiały złożono 26.051950 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 5877/I. Przerejestrowano 05.02.1969 do sygn. nr 1839/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/1731 (1839/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Górce i innym. J. Górka został zatrzymany 27.08.1949 przez PUBP w Nowym Sączu za współpracę z organizacją niepodległościową o nazwie Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria" i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Jan Górka rolnik z miejscowości Łazy Biegonickie kilkakrotnie dał żołnierzom PPAN pożywienie i nocleg oraz nie powiadomił UB o miejscu ich przebywania. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie 08.09.1949. Skazany 12.10.1949 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie za współpracę z PPAN na 6 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Wiśniczu Nowym. Przeniesiony 18.11.1952 do Ośrodka Pracy Więźniów w Jelczu. Postanowieniem WSR w Krakowie z 10.08.1953 na podstawie amnestii karę złagodzono o 1/3. Zwolniony z więzienia 19.09.1953. Akta o sygn. IPN Kr 110/3610 (Sr 869/49).
Charakterystyka nr 76 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie, dotycząca Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. PPAN została utworzona w 1947 roku na terenie Sądecczyzny przez Stanisława Pióro ps. "Emir". Jej kapelanem został ks. Władysław Gurgacz ps. "Ojciec", "Sem". Wraz z rozrastaniem się organizacji, wyodrębniono z jej struktury Wydział Wojskowy, który przyjął nazwę "Żandarmeria". Organizacja została rozbita we wspólnej akcji UB i czechosłowackiego aparatu bezpieczeństwa na Słowacji w sierpniu 1949 roku. Akta zawierają Kwestionariusz Osobowy Jana Górki, który występuje jako współpracownik PPAN. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.