Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Anioł
Miejsce urodzenia: Julianów
Data urodzenia: 10-05-1930
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Ekonomik” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 29.05.1979 pod nr 41933 i była prowadzona przez Wydział III „A” KWMO w Katowicach. Sprawę założono na podstawie informacji dotyczącej Jana Anioła, który „swoimi wypowiedziami usiłuje podważyć politykę partii i rządu odnośnie rozwoju społecznego i gospodarczego naszego kraju”, a uczestnictwo w pochodzie 1-Majowym „stara się przedstawić jako formę przymusu stosowaną przez czynniki polityczno-wychowawcze”. Celem sprawdzenia było „ustalenie motywów działania” ww. oraz kontrola i przeciwdziałanie „negatywnemu oddziaływaniu” na współpracowników. W związku z prowadzoną sprawą Jan Anioł był inwigilowany przez OZI (osobowe źródło informacji), a w dn. 09.01.1980 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną podczas której „zwrócono figurantowi uwagę, że jego wypowiedzi i zachowanie w miejscu pracy i zamieszkania jest wysoce negatywne”. SOS „Ekonomik” zakończono w dn. 22.03.1980, a w dn. 28.04.1980 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 37622/II. IPN Ka 036/1469 (37622/II).
.