Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zadora
Miejsce urodzenia: Jaszczurowa
Data urodzenia: 02-02-1917
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna
Znany/a też jako:
Jan Zadora
urodzony/a 02- 02-1927

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Zadora, członek oddziału partyzanckiego "Huragan" dowodzonego przez ppor. Jana Ziomkowskiego ps. "Śmiały", został zatrzymany w miejscu zamieszkania w lipcu 1946 i osadzony w areszcie WUBP w Krakowie. Zwolniony z aresztu po ok. dwóch tygodniach od zatrzymania. Brak szczegółowych informacji dotyczących czasu i okoliczności tych wydarzeń. Informacje zwarte we wpisie pochodzą z dokumentacji ewidencyjno-kartoecznej oraz zeznań Jana Zadory znajdujących się w aktach o sygn. IPN Kr 010/377. Materiały o sygn. 887/I złożono 11.02.1947 w archiwum "Dossier" Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie. Według informacji zawartej na karcie E-14, 23.06.1967 materiały zakwalifikowano do zniszczenia. Materiałów o sygn. 887/I brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały operacyjne PUBP/PUdsBP w Wadowicach prowadzone w okresie od 18.03.1947 do 05.07.1955 dotyczące Jana Zadory ps. "Pantera", członka oddziału partyzanckiego "Huragan" dowodzonego przez ppor. Jana Ziomkowskiego ps. "Śmiały", działającego na terenie powiatu wadowickiego. Jan Zadora należał do oddziału w okresie od 13.06.1946 do 23.06.1946. Ujawnił się 18.03.1947 w PUBP Wadowice. Po ujawnieniu się został objęty kontrolą operacyjną jako były członek oddziału partyzanckiego. Materiały złożono 10.07.1955 w Archiwum Wydziału X WUdsBP w Krakowie pod sygn. 7551/II. Materiały 03.05.1966 przerejestrowano i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 389/II. IPN Kr 010/377 (389/II).
Materiały Rozpracowania Obiektowego prowadzone w okresie od 15.06.1946 do 19.12.1955 przez WUBP\WUdsBP w Krakowie, dotyczące oddziałów partyzanckich działających na terenie powiatów wadowickiego i żywieckiego. Akta zawierają m.in. informacje dotyczące oddziału partyzanckiego "Huragan" dowodzonego przez ppor. Jana Ziomkowskiego ps. "Śmiały", którego członkiem był Jan Zadora, w tym meldunki, doniesienia agenturalne, sprawozdania, protokoły przesłuchań oraz wykazy członków poszczególnych organizacji niepodległościowych z w/w terenów. IPN Kr 075/41 (64/OB), t. 1-4.
Opracowanie historyczne pn. "Charakterystyka nr 7" sporządzone przez Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1974-1980 dotyczące oddziału partyzanckiego "Huragan" dowodzonego przez ppor. Jana Ziomkowskiego ps. "Śmiały", działającego na terenie powiatu wadowickiego w okresie od maja 1945 do marca 1947. Żołnierzem tego oddziału był od 13.06.1946 Jan Zadora ps. "Pantera". Ujawnił się 18.03.1947 przed Komisją w PUBP w Wadowicach. IPN Kr 074/7 (7/X).
.