Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Ciechański
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: --1933
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według ewidencyjnego zapisu SB z dnia 26.01.1989, od 11 kwietnia 1984 Zygmunt Ciechański - wówczas kierowca Centrali Rybnej w Łodzi - był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Skrzynka". Został zarejestrowany pod numerem 47325 przez SB z Wydz. III WUSW w Łodzi i był inwigilowany "jako czołowy działacz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej >Solidarności<, a następnie KPN". Ponadto ww. "kolportował bezdebitowe [pismo] >GOTOWOŚĆ< oraz organizował dyskusje i prelekcje. Z figurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą". Prowadzenie SOR krypt. "Skrzynka" zakończono i zdjęto z ewidencji 19.01.1989, następnie materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Łodzi pod nr 07634/II i zmikrofilmowano. Materiały te zniszczono w styczniu 1990 (protokół brakowania akt nr 1009 p. 5 z dnia 15.01.1990). Materiały zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zygmunt Ciechański figuruje w aktach teczki personalnej i w doniesieniach tajnego współpracownika SB o pseudonimie "Kordian" (nr rej. 48674) - dziennikarza z Łodzi pozyskanego do współpracy w roku 1984 przez SB z Wydziału III WUSW w Łodzi w celu dostarczania informacji na temat figuranta SOR kryptonim "Skrzynka" (Zygmunta Ciechańskiego) oraz łódzkiego środowiska dziennikarsko-literackiego. IPN Ld 0040/1302 t. 1 (45690/I), IPN Ld 0046/1185/J (45690/1) mikrofilm.
Figuruje w materiałach operacyjno-śledczych kryptonim "Zorza II" - prowadzonych przez WUSW w Łodzi w latach 1987-1989. Materiały te dotyczyły działań podejmowanych przez MO i SB w ramach zaplanowanego "zabezpieczenia" wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w roku 1987, w tym m.in. prewencyjnych zatrzymań działaczy antykomunistycznej opozycji w czasie tej wizyty. IPN Ld PF15/439 (1516/III).
W aktach paszportowych Zygmunta Ciechańskiego widnieje zapis, że otrzymał on "zastrzeżenie wyjazdu za granicę" (zarejestrowane pod numerem 1233). Ten zakaz wyjazdów (otrzymania paszportu) został wydany na wniosek SB z Wydz. III WUSW w Łodzi w roku 1984 - na okres 4 lat. To "zastrzeżenie wyjazdu za granicę" odwołano dn. 11.08.1988. IPN Ld 533/63819 (EALD 063819).
.