Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Ćwiek
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: --1962
Imię ojca: Ryszard
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W sierpniu, wrześniu i październiku 1982 r. Jarosław Ćwiek - wówczas członek "nielegalnego" NSZZ "Solidarność" w Łódzkich Zakładach Kinotechnicznych "Prexer", gdzie był zatrudniony - został objęty śledztwem SB z Wydz. Śledczego KW MO w Łodzi (nr 22/82). Śledztwo wszczęto z powodu "prowadzenia propagandy antypaństwowej", zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do wojskowego sądu (dnia 15.10.1982). W okresie od dnia 11.08.1982 do 23.12.1982 Jarosław Ćwiek przebywał w areszcie śledczym w Łodzi. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta sądowe. Jarosław Ćwiek występuje jako oskarżony w aktach sprawy karnej prowadzonej przeciwko grupie osób oskarżonych o to, że w roku 1982 "nie odstąpili od działalności w zawieszonym NSZZ >Solidarność<, organizowali zebrania działaczy związkowych, rozpowszechniali na terenie Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego ulotki i gazetki związkowe >Zawsze Solidarni< i >Jesteśmy<, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokoje społeczne". Dnia 28.03.1983 wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (delegatury Sądu w Łodzi) J. Ćwiek został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 20 tys. zł grzywny. IPN By 51/200 (So.W. 436/82, Pg. Śl. II 190/82), IPN By 51/202 (So.W. 436/82, Pg.Śl. II 190/82).
Jarosław Ćwiek występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Drukarz" (nr rej. 45368). Sprawa ta była prowadzona w latach 1982-1983 przez SB z Wydziału III KW MO w Łodzi wobec grupy mieszkańców Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego - aktywistów NSZZ "Solidarność", podejrzanych o prowadzenie "nielegalnej działalności wydawniczej, kolportaż biuletynów i ulotek bezdebitowych" (m.in.: "Zawsze Solidarni", "Jesteśmy", "Solidarność Walcząca") oraz o kontynuowanie "nielegalnej działalności związkowej" po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Ld 047/436/J (6069/II, 6069/2).
Występuje jako "podejrzany" w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego przeciwko grupie osób podejrzanych o "kontynuowanie nielegalnej działalności związkowej" po wprowadzeniu stanu wojennego oraz o "druk i kolportaż pism bezdebitowych" pt. "Zawsze Solidarni", "Przedwiośnie" i "Jesteśmy", tj. o czyn z art. 46 i 48 dekretu o stanie wojennym. To śledztwo prowadził Wydział Śledczy KW MO w Łodzi w latach 1982-1983. IPN Ld PF86/16 t. 1-2 (1347/III, 1347/III-N).
W dniu 4.04.1984 Jarosław Ćwiek został zarejestrowany przez SB z Wydz. VI Dep. II MSW pod numerem 85669 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Kobalt" (dnia 31.05.1984 sprawę tę przekazano do dalszego prowadzenia Wydziałowi II WUSW w Łodzi). Powód rozpoczęcia tej operacyjnej kontroli ww.: "Utrzymywanie łączności tajnopisowej przez mieszkańców Łodzi z obywatelami PRL zam. w Szwecji". Brak zapisów informujących o dacie i przyczynie zakończenia SOS krypt. "Kobalt". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 24.08.1985 Jarosław Ćwiek został zarejestrowany przez SB z Wydz. III WUSW w Łodzi pod numerem 51277 jako figurant do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Ekipa" (nr 43279). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału III KW MO/WUSW w Łodzi wobec członków Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) z terenu Łodzi w latach 1985-1989. Powodem rozpoczęcia tej inwigilacji Jarosława Ćwieka była "działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-publiczny". Prowadzenie SOR krypt. "Ekipa" zakończono w roku 1990 "z uwagi na prawną regulację partii politycznych i stowarzyszeń". W dzienniku rejestracyjnym WUSW w Łodzi zapisano, iż sprawę tę zdjęto z ewidencji i skierowano do archiwum dnia 28.12.1990. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
.