Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Dominiak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-04-1947
Imię ojca: Eugeniusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.03.1977 Zbigniew Dominiak (z zawodu "technik", a wówczas "pracownik umysłowy" w Instytucie Filologii Germańskiej UŁ) został zarejestrowany przez SB z Wydz. III KW MO w Łodzi pod numerem rejestr. 36755 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Germanista". Przyczyny tej rejestracji i rozpoczęcia inwigilacji Z. Dominiaka: "negatywna inicjatywa polityczna wobec władz" (chodziło o "sygnowanie petycji przeciwko kierowniczej roli PZPR" w styczniu 1976 - petycji środowisk uniwersyteckich i opozycyjnych skierowanej do Sejmu PRL) oraz "utrzymywanie kontaktów z osobami wywodzącymi się z grupy KOR" i "nielegalne przechowywanie materiałów bezdebitowych". Odnotowano też, że "w 1978 r. zamieścił w nielegalnym czasopiśmie >Puls< wiersze zawierające aluzje polityczne". Prowadzenie inwigilacji Zbigniewa Dominiaka zakończono dnia 24.11.1981 z powodu "zaniechania" przez ww. "wrogiej działalności". Materiały tej sprawy zniszczono w roku 1989 - protokół 996/89. IPN Ld 047/333/J (05761/2) mikrofilm.
Według zapisu w ZSKO (centralnym komputerowym zbiorze danych SB MSW) Zbigniew Dominiak był zarejestrowany przez SB z Wydz. III-1 KW MO w Łodzi jako "kandydat na tajnego współpracownika". Według zapisu w dzienniku archiwalnym KW MO w Łodzi, datowanym 24.03.1977 pod numerem 42006, wobec Zbigniewa Dominiaka "zan.[iechano] werbunku". Materiały archiwalne 42006/I-k zniszczono w roku 1987 (prot. 868/87, poz. 153). Materiały o sygn. 42006/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Zbigniew Dominiak występuje w aktach teczki i donosach tajnego współpracownika SB o ps. "Wędkarz". Był to właściciel prywatnego zakładu grawerskiego w Łodzi, który został pozyskany do tajnej współpracy w 1985 roku przez SB z Wydziału III WUSW w Łodzi - w celu dostarczania informacji na temat prywatnych rzemieślników zaangażowanych w wykonywanie metalowych okolicznościowych znaczków dla osób z kręgów politycznej opozycji. IPN Ld 0040/1499 t. 1 (45921/I), IPN Ld 0046/1355/J (45921/1) mikrofilm.
.