Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Taras
Miejsce urodzenia: Pusta Wola
Data urodzenia: 22-12-1922
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Antoni Toporowski

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna prowadzona przez WUBP w Krakowie od 24.03.1947 dot. Eugeniusza Tarasa objętego kontrolą operacyjną w związku z przynależnością do Ruchu Oporu Armii Krajowej, do którego wstąpił w maju 1946. Ujawnił się z działalności w tej organizacji przed WUBP w Krakowie w dniu 27.03.1947. Sprawę zakończono w dniu 21.06.1955 w związku z brakiem materiałów świadczących przeciwko niemu oraz brakiem informacji dot. aktualnego miejsca zamieszkania. IPN Kr 010/108 (117/II).
Eugeniusz Taras wymieniony jest w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego prowadzonych w okresie 14.10.1947-19.01.1948, a założonych na członków Ruchu Oporu Armii Krajowej działających na terenie Krakowa. IPN Kr 110/2374 t. 1-2 (Sr 282/48).
Eugeniusz Taras występuje w aktach sprawy prowadzonej na członków organizacji WiN - wymieniowy w protokołach przesłuchań świadków jako jeden z biorących udział w akcjach zbrojnych organizacji. Sprawę prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie w okresie 01.11.1947-18.06.1956. IPN Kr 110/2241 (Sr 108/48) t. 1-4.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjno grupowa (dalej Sprawa Operacyjnej Obserwacji) krypt. "Baza" (298) dot. m.in. Eugeniusza Tarasa prowadzona przez Referat Służby Bezpieczeństwa KPMO w Ropczycach. Sprawę założono w dniu 13.01.1959 na grupę byłych członków WiN, które po rozwiązaniu tej formacji nadal utrzymywały ze sobą kontakty oraz prowadziły rozmowy na temat wcześniejszej swej działalności. Podejrzewano, iż osoby te celowo utrzymywały ze sobą łączność by być w gotowości "w razie potrzeby". Sprawę zamknięto 02.08.1965 ze względu na brak dowodów o innym charakterze tych spotkań niż towarzyski. IPN Rz 043/380 (13717/II).
Akta śledztwa prowadzonego od 27.09.1949 przez WUBP w Szczecinie na grupę osób wywodzącą się z b. członków AK. Z aktu oskarżenia wynika, iż Eugeniusz Taras w okresie jego działalności w krakowskim ROAK "brał czynny udział w walce przeciwko ustrojowi demokratycznemu w Polsce kolportując bibułę antydemokratyczną i przeprowadzając szereg ataków". Przechowywał broń palną, posiadając wiedzę "o istnieniu na terenie Szczecina nielegalnej organizacji, mającej na celu obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego nie doniósł o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstwa". Za powyższe, w dniu 16.04.1950 postawiony został w stan oskarżenia, sprawę skierowano do Sądu. IPN Sz 006/129 (3743/III).
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO Rzeszów w okresie 1977-1978. Charakterystyka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Eugeniusz Tarasa. Po wyzwoleniu na terenie Ropczyc prowadził wrogą działalność w AK "ROAK", od sierpnia 1945 w WIN, gdzie pełnił funkcję informatora. Karę orzeczoną w dn. 17.05.1950 wyrokiem WSR w Szczecinie złagodzono do lat 5. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
Charakterystyka nr 257 opracowana przez WUSW Kraków w 1990 roku dotycząca Ruchu Oporu Armii Krajowej działającej w okresie od maja do września 1946 na terenie Krakowa. Taras Eugeniusz był dowódcą grupy, posługiwał się psedonimami: "Top", "Janek", "Genek". Kolportował ulotki oraz brał udział w akcjach zbrojnych, 27.09.1946 został aresztowany przez KWMO w Krakowie, skąd zbiegł, następnie (24.03.1947) ujawnił się przed WUBP w Krakowie. IPN Kr 074/256 t. 1 (257/X).
.