Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ćwik
Miejsce urodzenia: Jaźwiny
Data urodzenia: 03-11-1907
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. Stanisława Ćwika wszczęte w dniu 23.01.1947 przez PUBP w Dębicy. Wymieniony oskarżony został o to, że od marca 1946 do czasu aresztowania tj. 03.01.1949 należał do Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) pełniąc w organizacji funkcję kierownika koła na gminę Czarna, posługując się ps. "Wiarus", "Bogusz". Ponadto zbierał i przekazywał przełożonym wiadomości stanowiące tajemnicę państwową z dziedziny życia społeczno-politycznego. Materiały sprawy w 1950 roku złożono do archiwum. IPN Rz 046/437 (965/III).
Akta sprawy sądowej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie przeciwko m.in. Stanisławowi Ćwik, oskarżonemu o pełnienie funkcji kierownika koła gminnego WiN w Czarnej oraz o działania wywiadowcze. Wymieniony wyrokiem z dnia 28.03.1949 skazany został na karę 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 107/873 (Sr. 192/49).
Informacje dot. w/w zamieszczone są w Książce aresztu przy PUBP w Dębicy za lata 1944-1946, Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Dębicy za lata 1946-1954 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Dębicy za lata 1946-1954. IPN Rz 50/8, IPN Rz 50/9, IPN Rz 50/10.
Zapisy odnoszące się do S. Ćwika znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950) oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/55.
Fakt pobytu Stanisława Ćwika w Centralnym Więzieniu we Wronkach został odnotowany w Księdze głównej więźniów karnych CW we Wronkach z lat 1948-1949, Księdze głównej prowadzonej za lata 1951-1952 oraz w Skorowidzach alfabetycznych prowadzonych w okresie lat 1951-1954 i w Skorowidzu do księgi głównej za lata 1948-1950. Stanisław Ćwik został przywieziony do CW we Wronkach 25.05.1949 i przebywał tam do 04.12.1953 (został wówczas przetransportowany do Barczewa). Z więzienia został zwolniony 19.05.1955. IPN Po 3/59, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 3 dotycząca członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Stanisław Ćwik od marca 1946 do lutego 1947 był członkiem WiN na terenie gromady Jaźwiny (powiat dębicki) i pełnił w niej funkcję kierownika koła na gminę Czarna. Wymieniony ponadto zbierał informację stanowiące tajemnicę państwową i w formie sporządzanych raportów przekazywał kierownikowi Rady WiN na powiat dębicki a także kolportował "nielegalną" prasę i ulotki sygnowane przez WiN. IPN Rz 05/4.
.