Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Piotr
Nazwisko: Perec
Miejsce urodzenia: Monasterz
Data urodzenia: 19-06-1911
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy śledczej prowadzonej od 01.02.1952 przez WUBP w Rzeszowie m.in. przeciwko Mieczysławowi Perecowi. Wymieniony oskarżony został o przynależność na terenie Monasterza (pow. przeworski) do organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne (PPSZ) w okresie od maja/czerwca 1950 do chwili aresztowania przez Organy Bezpieczeństwa (31.01.1952). Materiały sprawy zostały złożone w archiwum w dniu 11.04.1952 pod sygn. 13664, a następnie 30.10.1968 przerejestrowano do sygn. 4293/III. IPN Rz 050/1200 (4293/III).
Akta sądowe prowadzone od 30.01.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie m.in. w sprawie przeciwko Mieczysławowi Perecowi. Wyrokiem z dnia 09.04.1952 za przynależność do organizacji PPSZ został skazany na karę 2 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. IPN Rz 25/2807 (Sr. 113/52).
Zapisy dot. Mieczysława Pereca znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w od 04.01.1952 do 27.12.1952). IPN Rz 65/13.
Mieczysław Perec został aresztowany w dniu 31.01.1952 i osadzony w Więzieniu w Rzeszowie, następnie przewieziony do Ośrodka Pracy Więźniów w Jaroszowie (10.04.1952). Zwolniony na podstawie amnestii z dniem 18.03.1953. Karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 35 dot. organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne założonej w kwietniu 1950 w Przemyślu i działającej na terenie ówczesnego woj. rzeszowskiego. Mieczysław Perec był członkiem organizacji na terenie powiatu przeworskiego od momentu jej powstania aż do czasu aresztowania tj. do 31.01.1952. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 09.04.1952 został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Dokumentacja została opracowana w latach 1976-1978 przez Wydział „C” KWMO w Rzeszowie. IPN Rz 05/55, IPN-Rz 0172/36/J mikrofilm.
.