Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Kazimierz
Nazwisko: Brzęczek
Miejsce urodzenia: Chajew
Data urodzenia: 04-10-1942
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 5/85 prowadzonego od 25.02.1985 do 24.06.1985 przez Wydział Śledczy WUSW w Łodzi przeciwko osobom podejrzanym o kolportaż w okresie od maja 1984 do 23.02.1985 wydawnictw podziemnych na terenie Łodzi. W gronie podejrzanych znalazł się Włodzimierz Brzęczek, który 23.02.1985 został zatrzymany, a dwa dni później aresztowany. Śledztwo zamknięto 24.06.1985. Akt oskarżenia został skierowany 28.06.1985 przez Prokuraturę Wojewódzką w Łodzi do Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 15/342 (1418/III).
Materiały administracyjne zawierające meldunki dzienne WUSW w Łodzi za styczeń i luty 1985 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego, przesyłane do MSW. W meldunku nr 56/85 z 25.02.1985 odnotowano zatrzymanie dwa dni wcześniej Włodzimierza Brzęczka, członka grupy przygotowującej kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Podczas przeszukań w mieszkaniach 5 członków grupy zarekwirowano m.in. powielacz, maszynę do pisania, znaczki KPN, karty pocztowe i kalendarze. Prokuratura Wojewódzka w Łodzi zdecydowała o tymczasowym aresztowaniu W. Brzęczka. IPN Ld pf 13/440 t. 1 (2921/XA).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 14/85 (wyłączonego ze śledztwa nr RSD 5/85) prowadzonego w okresie 14.08.1985 - 23.09.1985 przez Wydział Śledczy WUSW w Łodzi przeciwko Jadwidze Maćczak, podejrzanej o kolportaż od połowy roku 1984 do 23.02.1985 wydawnictw podziemnych na terenie Łodzi. W kolportażu uczestniczyło kilka osób, w tym Włodzimierz Brzęczek. IPN Ld pf 15/357 (1433/III).
Akta postępowania przygotowawczego nr II Ds. 6/85, nast. II Ds. 32/85 prowadzonego od 25.02.1985 przez Prokuraturę Wojewódzką w Łodzi przeciwko osobom podejrzanym o kolportaż od maja 1984 do 23.02.1985 wydawnictw podziemnych na terenie Łodzi. W gronie podejrzanych znalazł się Włodzimierz Brzęczek, kierowca taksówki, przed stanem wojennym wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego "Pafino" w Łodzi. Akt oskarżenia został skierowany 28.06.1985 do Sądu Rejonowego w Łodzi, który 17.07.1985 zdecydował o zwrocie akt sprawy w celu usunięcia istotnych braków w postępowaniu przygotowawczym. Po nadaniu sprawie nowego numeru II Ds. 32/85 i wyłączeniu z niej jednej z osób podejrzanych prokuratura 12.08.1985 zamknęła śledztwo, a 14.08.1985 ponownie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Łodzi. W listopadzie 1985 postępowanie karne zostało zawieszone ze względu na stan zdrowia innego z podejrzanych. Na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Łodzi prokuratura 07.08.1986 wystąpiła do sądu o umorzenie sprawy na mocy amnestii. IPN Ld 426/19 (II Ds. 32/85).
Akta sprawy karnej nr VII K 709/85 prowadzonej od 09.07.1985 przez Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko osobom oskarżonym o kolportaż wydawnictw podziemnych, w tym Włodzimierzowi Brzęczkowi. Sąd zdecydował 17.07.1985 o zwrocie akt sprawy w celu usunięcia istotnych braków w postępowaniu przygotowawczym. Po przedłożeniu przez prokuraturę nowego aktu oskarżenia sprawie nadano nr VII K 863/85. Postępowanie karne zostało 08.11.1985 zawieszone, a postanowienie o tymczasowym aresztowaniu W. Brzęczka uchylono. Sprawę wznowiono 01.07.1986 pod nr. VII K 865/86, a nast. umorzono 15.08.1986 na mocy amnestii. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Sąd Najwyższy 07.07.1993 uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów. IPN Ld 101/62 t. 1-4 (VII K 709/85), IPN BU 713/7, IPN BU 725/14.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Włodzimierza Brzęczka, w okresie 27.02.1985 - 19.11.1985 osadzonego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Informacja dot. aresztowania W. Brzęczka znajduje się także w aktach innej osoby osadzonej w AŚ w Łodzi. IPN Ld 22/161, IPN Ld 22/162.
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego WUSW w Łodzi dot. realizacji w latach 1985-1988 ustawy z 10.05.1985 o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz ustawy o amnestii z 17.06.1986. Na podstawie ww. aktów prawnych oraz decyzji politycznych uchylono 18.11.1985 postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Włodzimierza Brzęczka, a 15.08.1986 umorzono sprawę karną, w której był jednym z oskarżonych. IPN Ld PF15/440 (1517/III).
W aktach paszportowych Włodzimierza Brzęczka znajduje się informacja o dwukrotnym wniesieniu wobec niego zastrzeżenia dot. wyjazdów zagranicznych. Pierwsze z nich (nr Z 488/76) wystawiono na okres 07.06.1976 - 07.06.1978. Z wnioskiem o kolejne wystąpił Wydział Śledczy WUSW w Łodzi w związku z toczącym się śledztwem przeciwko W. Brzęczkowi, podejrzanemu o rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych. Zastrzeżenie nr Z-1579/1985 wystawiono na okres 17.05.1985 - 17.05.1987. IPN Ld 533/327366 (EALD 327366).
.